Studijní plán HPRAVO5

HPRAVO5 - platí pro studenty, kteří zahájili studium studium od akad. roku 2010/2011 do ak. roku 2016/2017

Informace o Vašem studijním plánu naleznete v SIS v  modulu Předměty - Prohlížení dle oboru/plánu 

 

  I. Pravidla studia (2016/2017)

 II. Doporučený průběh studia (2016/2017)

TEST III. Pravidla studia (2017/2018)

TEST IV. Doporučený průběh studia (2017/2018)

 TEST V. Studijní plán

 

 

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111