Studijní plán HPRAVO2017

HPRAVO2017 - platí pro studenty, kteří zahájili studium od akad. roku 2017/2018 a déle.

Informace o Vašem studijním plánu naleznete v SIS v modulu Předměty - Prohlížení dle oboru/plánu

 

 

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111