Referentky

Místnost
číslo
Jméno Funkce Číslo
přepážky
Telefonní linka E-mail
1 Rokůsková Jaroslava Přijímací řízení 2017/2018 1 492 rokuskov @ prf.cuni.cz
1 Ferjenčíková Silvia Přijímací řízení 2017/2018 2 201 ferjenci @ prf.cuni.cz
2 Mgr. Pavlíčková Eva Doktorské studium, promoce Ph.D. 3 202 pavlicko @ prf.cuni.cz
3 Šafrová Lada Archiv, pojišťovna, studium jednotlivých předmětů, matrika - SIMS, přijetí s prominutím přijímací zkoušky, nostrifikace 5 591 safrova @ prf.cuni.cz
3 Stehnova Jana Státní rigorózní zkoušky, promoce JUDr. 6 210 stehnova @ prf.cuni.cz 
4 Mgr. Miroslav Sojka Vedoucí oddělení, stipendia, rozvrhy, rezervace místností,  komunikace se státní správou 7 203 sojka @ prf.cuni.cz
5 Králová Ivana  Uzavřené studium, promoce Mgr. 8 211 kralova @ prf.cuni.cz
5 Straková Ivana  1. ročník, 6. ročník 2016/2017 9 209 strakova @ prf.cuni.cz
5 Doležálková Monika  3. ročník 2016/2017 10 321 dolezalk @ prf.cuni.cz
5 Leinerová Ludmila  2. ročník 2016/2017 11 285 leinerov @ prf.cuni.cz
6 Nováková Lenka  4. ročník 2016/2017 12 323 novakovl @ prf.cuni.cz
6 Kociánová Anna  5. ročník 2016/2017 13 208 kocianov @ prf.cuni.cz
349 Šoulová Věra

Poplatky za studium, výpisy zkoušek - absolventi, Univerzita třetího věku

3. patro, kancelář 349 480 soulova @ prf.cuni.cz

 

 

 

 

 

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111