Vyhlášení veřejné soutěže GA ČR

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu standardních, juniorských a mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 1. ledna 2018.


Soutěžní lhůta začíná 22. února 2017.
Návrhy projektů je možné podávat do 6. dubna 2017.

Fakultní termín pro předkládání kompletních návrhů projektů včetně příloh na Oddělení vědy je 23. března 2017

Zadávací dokumentace
• pro standardní projekty zde  + často kladené otázky naleznete zde
• pro juniorské projekty zde  + často kladené otázky naleznete zde
• pro mezinárodní projekty zde  +  často kladené otázky naleznete zde


Vstup do aplikace GRIS pro podávání projektů je zde.

Manuál k aplikaci GRIS naleznete zde. Manuál je velmi uživatelsky přátelský, využívá názorných postupů formou print - screen grafiky.

Veškeré informace k vyhlášení standardních projektů včetně ZD a manuálu jsou zveřejněny na stránkách GA ČR zde.
Veškeré informace k vyhlášení juniorských projektů včetně ZD a manuálu jsou zveřejněny na stránkách GA ČR zde.
Veškeré informace k vyhlášení mezinárodních projektů včetně ZD a manuálu jsou zveřejněny na stránkách GA ČR zde.

Oddělení pro vědu, výzkum a edici
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2017

více...

Jurisprudence 6/2016

více...

Právněhistorické studie č. 46/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111