Neuron Impuls - soutěž pro mladé vědce

Vážení,

dovolujeme si Vás upozornit na další soutěž Neuron Impuls určenou pro mladé vědce do 40 let věku se zahraniční zkušeností a českým státním občanstvím a místem realizace v České republice.

Otevřená soutěž Neuron Impuls hledá originální a odvážné výzkumné projekty, resp. excelentní vizionáře, kteří svou inovativností posunou hranice daného oboru.

Webové rozhraní pro vkládání žádostí v roce 2017 bude otevřeno od 1.2. do 31. 3.2017.

Finální návrhy se předkládají na Oddělení vědy Právnické fakulty do 17. 3. 2017.

Určeno pro mladé vědce se zahraniční zkušeností s českým státním občanstvím a určené pro realizaci projektu v České republice.

•Neuron Impuls I. – titul Ph.D. a věková hranice 33 let (dosaženo v roce konání soutěže) = max. výše podpory je 250 000 Kč a délka projektu je 18 měsíců

•Neuron Impuls II. – titul Ph.D. a věková hranice 40 let (dosaženo v roce konání soutěže) = max. výše podpory je 1 000 000 Kč a délka projektu je 2–3 roky

Kompletní informace k soutěži jsou k dispozici zde: http://impuls.nfneuron.cz/

Vědní oblasti:  Excelentní výzkum (obory: biologie, fyzika, chemie, matematika, medicína, společenské vědy)


Doba trvání projektu: 18 měsíců – 36 měsíců
 
 

Oddělení pro vědu, výzkum a edici


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2017

více...

Jurisprudence 6/2016

více...

Právněhistorické studie č. 46/1

více...

PLWP (Working Papers) 2016/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111