Juridikum pořádá 4.10.2017 kurz Odpovědnost za přestupky

test6

Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání a pro průběžné vzdělávání vedoucích úředníků

Garant kurzu:

Doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. (katedra správní práva a správní vědy)

Cíl studia:

Kurz je určen pro úředníky územních samosprávných celků a vedoucí úředníky. Dále je určen pro i pro úředníky ve státní službě a další pracovníky, kteří potřebují získat nebo upevnit znalosti a dovednosti na úseku uplatňování odpovědnosti za správní delikty, pro advokáty, případně pro další zájemce z řad odborné veřejnosti.

Organizace studia:

 Kurz je jednodenní, 9 – 15,30 hod. Termín konání: 4. 10. 2017.  

 

Obsahová náplň:

1. Prameny právní úprava odpovědnosti za přestupky. Charakteristika a systematika zákona č. přestupkového zákona. Časová, územní a osobní působnost přestupkového zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

2. Pojem přestupku. Vztah přestupků a trestných činů. Pokračování v přestupku, trvající přestupky, hromadné přestupky.                    

3. Odpovědnost fyzické osoby za přestupek (fyzická osoba jako pachatel, zvinění, skutkový a právní omyl).                                                                                                                                                                                                       

4. Odpovědnost právnické osoby za přestupek (podmínky přičitatelnosti jednání fyzické osoby osobě právnické, objektivní odpovědnost a liberační důvod).           

5. Odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek.

6. Okolnosti vylučující protiprávnost. Zánik odpovědnosti za přestupek.

7. Správní tresty a ochranná opatření (druhy správních trestů, ukládání správních trestů, výkon správních trestů).

 

Forma výuky:

Přednášky a diskuze s účastníky kurzu.

 

Zakončení kurzu:

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Cena: 2 200,- Kč

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2017

více...

Jurisprudence 2/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111