Juridikum pořádá 4. 10. 2017 kurz Odpovědnost za přestupky

Odpovědnost za přestupky

Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání a pro průběžné vzdělávání vedoucích úředníků

 

 

Garant kurzu:

Doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. (katedra správního práva a správní vědy)

 

Cíl studia:

Kurz je určen pro úředníky územních samosprávných celků a vedoucí úředníky.

Dále je určen i pro úředníky ve státní službě a další pracovníky, kteří potřebují získat nebo upevnit znalosti a dovednosti na úseku uplatňování odpovědnosti za správní delikty, pro advokáty, případně pro další zájemce z řad odborné veřejnosti.

 

Organizace studia:

Kurz je jednodenní, 9 – 15.30 hod. Termín konání: 4. 10. 2017

 

Obsahová náplň:

 

·         Prameny právní úpravy odpovědnosti za přestupky. Charakteristika a systematika zákona č. přestupkového zákona. Časová, územní a osobní působnost přestupkového zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

 

·         Pojem přestupku. Vztah přestupků a trestných činů. Pokračování v přestupku, trvající přestupky, hromadné přestupky.

 

·         Odpovědnost fyzické osoby za přestupek (fyzická osoba jako pachatel, zavinění, skutkový a právní omyl).

 

·         Odpovědnost právnické osoby za přestupek (podmínky přičitatelnosti jednání fyzické osoby osobě právnické, objektivní odpovědnost a liberační důvod).

 

·         Odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek.

 

·         Okolnosti vylučující protiprávnost. Zánik odpovědnosti za přestupek.

 

·         Správní tresty a ochranná opatření (druhy správních trestů, ukládání správních trestů, výkon správních trestů).

 

 

Forma výuky:

Přednášky a diskuse s účastníky kurzu.

Zakončení kurzu:

Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Cena: 2 200,- Kč

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2017

více...

Jurisprudence 1/2017

více...

Právněhistorické studie č. 46/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111