Juridikum pořádá 17.3.2017 kurz Právní úprava ochrany dřevin

test6

 

Právní úprava ochrany dřevin

Garant kurzu:

Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. (katedra práva životního prostředí)

 

Cíl studia:

Kurz je určen zaměstnancům veřejné správy, zejména referátů životního prostředí krajských úřadů a obecních úřadů (zejména obcí s rozšířenou působností), ministerstev, České inspekce životního prostředí, správ národních parků a chráněných krajinných oblastí, členům nevládních organizací (ČSOP atd.), advokátům, soudcům a státní zástupcům, dendrologům a pracovníkům botanických zahrad a arboret, sadovnickým a zahradnickým firem.

Organizace studia:

Jednodenní soustředění v celkovém rozsahu 8 hodin přednášek s následnou diskuzí.

 Termín konání :  17. března 2017.

 

Obsahová náplň:

1)      Dřeviny v soukromoprávních vztazích – vlastnictví (nový občanský zákoník)

2)      Náhrada škody a náprava ekologické újmy na dřevinách

3)      Ochrana dřevin v lese

4)      Ochrana dřevin rostoucích mimo les

5)      Povolování kácení dřevin a výjimky z tohoto principu

6)      Náhradní výsadba

7)      Ochrana památných stromů a vzácných druhů dřevin

8)      Trestní a správní odpovědnost na úseku ochrany dřevin

9)      Orgány státní správy na úseku ochrany dřevin a jejich kompetence a pravomoci

10)  Sousedské právo a dřeviny

 

Forma výuky:

Přednášky a odpovědi na dotazy účastníků v rámci přednášek.  Individuální konzultace.

Zakončení kurzu:

 Po ukončení kurzu obdrží každý účastník potvrzení o absolvování kurzu.

Cena: 2 200,- Kč

přihláška 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2016

více...

Jurisprudence 6/2016

více...

Právněhistorické studie č. 46/1

více...

PLWP (Working Papers) 2016/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111