Juridikum pořádá 16. a 17.5.2017 kurz Pozemkové právo - 3. blok

test6

Pozemkové právo

3. Blok – vybrané otázky právních vztahů k pozemkům se zaměřením na soukromoprávní regulaci

Garant kurzu:

JUDr. Martina Franková, Ph.D. (katedra práva životního prostředí),

Cíl studia:

Seznámit posluchače s vybranými otázkami právních vztahů k pozemkům. Kurz obsahově navazuje na 1. a 2. blok kurzu Pozemkové právo („Úvod do pozemkového práva“, „Vybrané otázky právních vztahů k pozemkům se zaměřením na veřejnoprávní regulaci“). Jejich absolvování však není podmínkou. V tomto kurzu se již předpokládá základní orientace v problematice pozemkového práva. Kurz je již zaměřen na soukromoprávní regulaci a otázky související se vznikem a zánikem vlastnického práva k pozemku.                                                                                                                                                                                                                                    

Organizace studia:

Dvoudenní kurz.                                                                         

Termín konání: 16. – 17. května 2017

 

Obsahová náplň:

Vznik a zánik vlastnického práva k pozemkům, titul (smluvní převody pozemku), modus- vkladové řízení, užívací práva (nájem a pacht pozemku), ochrana vlastnického práva, spoluvlastnictví.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Forma výuky:

Přednášky, panelová diskuze.

Zakončení kurzu:

 Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Cena: 4 400,- Kč


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2016

více...

Jurisprudence 6/2016

více...

Právněhistorické studie č. 46/1

více...

PLWP (Working Papers) 2016/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111