Odborné semináře pořádané katedrou finančního práva a finanční vědy

Katedra finančního práva a finanční vědy pořádá odborné semináře, zaměřené na aktuální otázky jednotlivých oblastí finančního práva.

V minulosti proběhly následující semináře:

Elektronická evidence tržeb

finančněprávní a ústavněprávní aspekty (23. března 2015)

Návrh zákona o evidenci tržeb se díky svému obsahu a způsobu přijímání stal velkým politickým tématem. Cílem odborného semináře však není politická diskuze o tomto návrhu zákona, ale odborná analýza a rozbor tohoto návrhu zákona a způsobu jeho přijetí z hlediska finančního a ústavního práva.

Další informace o semináři Elektronická evidence tržeb »

Ne bis in idem?

vztah penále podle daňového řádu a trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (25. listopadu 2015)

Cílem semináře byl rozbor a analýza penále podle § 251 daňového řádu a trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 trestního zákoníku jako možných trestních obvinění ve smyslu čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Další informace o semináři Ne bis in idem? »

Zákon o prokazování původu majetku

rozbor problematických otázek z hlediska ústavního, finančního a trestního práva (18. února 2015)

Cílem semináře byl rozbor návrhu zákona o prokazování původu majetku, který bývá označován jako „lex Al Capone“ či „bič na kmotry“, z hlediska ústavnosti a zásad finančního a trestního práva.

Další informace o semináři Zákon o prokazování původu majetku »

Daně v judikatuře Ústavního soudu

rozbor některých rozhodnutí Ústavního soudu v daňové oblasti (5. listopadu 2014)

Cílem semináře bylo konfrontovat některá rozhodnutí Ústavního soudu z poslední doby s jeho dřívější judikaturou ve věci daňového práva a posoudit, zda se Ústavní soud od své dřívější judikatury neodchyluje.

Další informace o semináři Daně v judikatuře Ústavního soudu »

Zákonná opatření Senátu

rizika spojená se způsobem jejich přijetí (20. listopadu 2013)

Cílem semináře bylo zhodnotit rizika spojená s přijetím zákonných opatření Senátu v daňové oblasti, tj. zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů.

Další informace o semináři Zákonná opatření Senátu »

Ostatní

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2016

více...

Jurisprudence 6/2016

více...

Právněhistorické studie č. 46/1

více...

PLWP (Working Papers) 2016/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111