Výběrové řízení na obsazení 3 míst pomocné vědecké studentské síly na katedře práva životního prostředí.

 

Vyhlašuji výběrové řízení na obsazení 3 míst pomocné vědecké studentské síly na katedře práva životního prostředí.

PŘEDPOKLADY:

  • Studium v 2. - 5. ročníku PFUK,
  • aktivní znalost (slovem, písmem) jednoho až dvou cizích jazyků (přednostně angličtina, němčina, francouzština),
  • znalost práce s počítačem,
  • dobré studijní výsledky, zájem o ochranu životního prostředí a studium práva životního prostředí.

 

OBSAH PRÁCE:
Práce spočívá zejména v rešerši právních norem, judikatury a odborné literatury, vyhledávání informací v knihovních databázích a na internetu, v překladech, korekturách, přípravě a rozesílání pošty, účasti a technické pomoci při konferencích a vědeckých seminářích, přednáškách zahraničních profesorů, obhajobách doktorských dizertačních prací, atd. Za práci se vyplácí stipendium v příslušné výši dle ekonomických předpisů PFUK v Praze.

PŘIHLÁŠKY:
Zájemci podají závaznou písemnou přihlášku na e-mailovou adresu slavicke @ prf.cuni.cz nebo písemně v úředních hodinách k rukám sekretářky katedry paní Mgr.Evy Slavíčkové (místnost č.20/přízemí). V přihlášce se zájemci vyjádří k výše uvedeným předpokladům a připojí stručný životopis v českém a jednom cizím jazyce.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:
pátek 29.9.2017 včetně.

PŘIJÍMACÍ POHOVOR:
Pohovor se bude konat dne pondělí 2.října 2017 od 14:00 hod. v místnosti č.338 – 3.patro.

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ:
Výsledky výběrového řízení budou sděleny elektronicky všem, kdo podají včas přihlášku
do výběrového řízení.

OBDOBÍ, NA KTERÉ BUDE VYBRANÝ UCHAZEČ/UCHAZEČKA PŘIJAT NA KATEDRU:
říjen 2017 – září 2018.

V Praze dne 13.9.2017
Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc., v.r.
vedoucí Katedry práva životního prostředí


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2017

více...

Jurisprudence 2/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111