"Přednášky a zkoušení na právnických fakultách v době internetu" - profesor Grimes, Velká Británie - 26. dubna

x

 

Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností

Vás srdečně zve na besedu

s prof. Richardem Grimesem,

významným britským odborníkem na právní vzdělávání a čerstvým „visiting profesor“ naší alma mater.

Cílem setkání je získat vhled do toho, jak se přednášky i způsoby zkoušení ne/mění ve Spojeném království a nahlédnout tak svým způsobem do své (možné) budoucnosti, neboť britské trendy zpravidla dříve nebo později dorazí i na kontinent. Po nedlouhém úvodním slovu prof. Grimese bude následovat diskuze.

Prof. Richard Grimes je přední britský odborník na právnické vzdělávání, který má rozsáhlé zkušenosti s výukou práva ve Spojeném království i řadě dalších zemí. Působil na řadě britských univerzit, až nakonec v roce 2010 zakotvil v severoanglickém Yorku, kde společně se svými kolegy zcela proměnil způsob výuky práva na tamní právnické fakultě. Hlavní výukovou metodou tamní právnické fakulty je tzv. problem-based learning, tj. metoda výuky založená na principu samostatné práce studentů na řešení zadaných úkolů – problémů.

Termín semináře: středa 26. dubna 2017, 16-17.30
Místo konání semináře: Právnická fakulta, místnost č. 38

Přihlašovat se můžete prostřednictvím facebookové události Mezioborového centra

Více informací o prof. Grimesovi:
Professor Richard Grimes joined York Law School in August 2010. Between 2000-2006, he was Professor and Director of Pro Bono Service at The College of Law, UK. He has also held academic positions at the University of Derby, Sheffield Hallam University, Manchester University, University College North Wales, University College Cork, and Keele University. At Sheffield Hallam University he established an in-house legal practice where students, under the supervision of professionally qualified staff, conducted real casework as part of their studies. He qualified as a solicitor in 1977, working in general practice and in law centres, with a focus on litigation and social welfare law.
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2017

více...

Jurisprudence 6/2016

více...

Právněhistorické studie č. 46/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111