Katedra správního práva a správní vědy PF UK vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst pomocných vědeckých sil

 

PŘEDPOKLADY:   Studium ve 3. – 5. ročníku PF UK, aktivní znalost minimálně jednoho cizího jazyka, znalost práce s počítačem, dobré studijní výsledky, zájem o obor správního práva.
 
OBSAH PRÁCE:   Práce spočívá zejména v rešerši právních předpisů, judikatury a odborné literatury, vyhledávání informací na internetu, v překladech, korekturách, technické pomoci při organizaci a zajišťování činností katedry.
 
PŘIHLÁŠKY: Zájemci podají závaznou písemnou přihlášku na e-mailovou adresu rajchl @ prf.cuni.cz tajemníkovi katedry (do předmětu emailu je třeba uvést „Přihláška do výběrového řízení“), nebo písemně v úředních hodinách k rukám sekretářky katedry E. Preclíkové (místnost 104/1. patro). V přihlášce se zájemci vyjádří k výše uvedeným předpokladům a připojí stručný životopis, uvedou kontaktní údaje.
 
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:   pátek  6. 10. 2017 
 
PŘIJÍMACÍ POHOVOR:      úterý 10. 10. 2017 ve 14.00 hod., místnost č. 104/1. patro
 
OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ:   Výsledky výběrového řízení budou sděleny po skončení přijímacích pohovorů.
 
OBDOBÍ, NA KTERÉ BUDOU VYBRANÍ UCHAZEČI/UCHAZEČKY PŘIJATI NA KATEDRU:  listopad 2017 – květen 2017.
 
V Praze dne 11. 9. 2017 

 

                                                            doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2017

více...

Jurisprudence 2/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111