CPK zve na přednášku Prof. Christopha Schärtla "Dobré mravy a jejich fungování. Rozdíl oproti dobré víře" - 30. března

 

Prof. Christoph Schärtl
SRH Hochschule Heidelberg

Dobré mravy a jejich fungování.
Rozdíl oproti dobré víře

Přednáška se bude konat v rámci fór Centra právní komparatistiky Právnické fakulty Karlovy Univerzity v místnosti č. 401 ve IV. patře budovy PF UK, nám. Curieových 7, Praha 1

dne 30. března 2017, od 17,30 hod.

Přednáška navazuje na velmi úspěšný referát autora z roku 2015, z něhož vyplývá, že dobré mravy nejsou kategorií, která by reflektovala mimoprávní hodnoty, nýbrž je již v samotných právních zásadách obsažena. Právní principy a základní klauzule občanského práva standard dobrých mravů obsahují. Tuto tezi bude autor aplikovat v konkrétních případech zajištění pohledávek a dále se soustředí na rozlišení dobrých mravů a dobré víry, jejichž používání je v německém nejen soukromém právu velmi rozšířeno.

Přednáška a diskuse se uskuteční v němčině se simultánním překladem
do českého jazyka.

Prof. Dr. Luboš Tichý
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2016

více...

Jurisprudence 6/2016

více...

Právněhistorické studie č. 46/1

více...

PLWP (Working Papers) 2016/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111