AS PFUK - návrhy nových vnitřních předpisů fakulty ve znění předloženém ASUK

 

Vážené členky a vážení členové akademické obce fakulty,

níže zveřejňuji znění návrhů celkem 9 vnitřních předpisů přijatých AS PF UK dne 25. května 2017. Do předpisů přijatých dne 20. dubna 2017 byly zapracovány připomínky Legislativní komise AS a tyto předpisy byly opětovně schváleny. Aktualizované návrhy vnitřních předpisů byly postoupeny ke schválení AS UK. Předpokládá se jejich projednání AS UK dne 2. června 2017, příp. 23. června 2017.

S pozdravem

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
předseda Akademického senátu PF UK

 

Statut

Disciplinární řád

Ediční řád

Jednací řád AS

Jednací řád VR

Pravidla pro organizaci studia

Pravidla pro přiznávání stipendií

Pravidla pro organizaci rigorózní zkoušky

Volební řád AS


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2017

více...

Jurisprudence 1/2017

více...

Právněhistorické studie č. 46/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111