Letní škola smluvního práva na Patejdlovce 31. srpna – 3. září 2017

 

Letní škola smluvního práva

pořádaná společně
katedrou občanského práva a katedrou obchodního práva
čtvrtek 31. srpna – neděle 3. září 2017
horská chata Patejdlova bouda, Špindlerův Mlýn
 
Katedra občanského práva a katedra obchodního práva srdečně zvou k účasti na letní škole smluvního práva, kterou společně pořádají. Je určena studentům magisterského studia na PF UK, kteří se zajímají o smluvní právo. Cílem je zaměřit pozornost na čtyři vybrané oblasti smluvního práva, podrobně je rozebrat a prodiskutovat z rozličných úhlů pohledu a tím přispět k jejich lepšímu poznání i porozumění. Účast učitelů jak z katedry občanského práva, tak z katedry obchodního práva by měla podpořit mezioborovou odbornou diskusi se zapojením studentů a vést k obohacení všech zúčastněných. V závěru letní školy se uskuteční ústní kola moot courtu, jehož písemná fáze proběhne v květnu 2017.
Účast studentů na letní škole
Letní školy se mohou zúčastnit studenti všech ročníků magisterského studia. Minimální počet studentů je 16, maximální 20. Výběr studentů proběhne na základě motivačních dopisů. Ze studentů budou vytvořeny čtyři týmy (s přihlédnutím k jejich případným preferencím); o jejich „kapitánovi“ rozhodne los. Studenti se mohou přihlašovat do 31. března 2017 doručením motivačního dopisu obsahujícího kontaktní údaje, včetně emailové adresy, na sekretariát katedry obchodního práva (č. dv. 223) k rukám dr. Tomáše Horáčka, který zajišťuje organizaci ubytování a stravování. Výběr přijatých studentů, rozdělení do týmů, losování kapitánů a určení procesních pozic týmů se uskuteční do 15. dubna 2017; o výsledku budou přihlášení obratem informováni.
Podmínkou účasti je zaplacení ceny ubytování a stravy za pobyt do 31. května 2017. V loňské sezóně její výše činila 1050 Kč. Cena pro letní sezónu 2017 bude oznámena nejpozději 1. května 2017 a neměla by se příliš lišit. Dopravu sizajišťuje a hradí každý účastník sám.
Program letní školy
Čtvrtek 31. srpna 2017
do 17:30 hod. příjezd na Patejdlovu boudu – večeře – promítání filmu s právní tématikou – diskuse
Pátek 1. září 2017
dopolední blok (od 9 do 12 hod.) 
Odpovědnost za vady: garanti JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. a JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
odpolední blok (od 16 do 19 hod.)
Předsmluvní odpovědnost: garanti JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. a JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Sobota 2. září 2017
dopolední blok (od 9 do 12 hod.)
Obchodní podmínky: garanti JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D. a JUDr. Lucie Josková, LL.M., Ph.D.
odpolední blok (od 16 do 19 hod.)
Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách: garanti JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. a doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Neděle 3. září 2017
Moot court (od 9 do 12 hod.) – ústní kola (předsedá JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.), diskuse
po obědě odjezd
Příprava na letní školu – písemná fáze moot courtu
Dne 15. dubna 2017 bude vybraným studentům elektronicky zasláno zadání pro moot court, připravené JUDr. Danielem Paťkem, Ph.D. a JUDr. Miroslavem Sedláčkem, Ph.D. Téhož dne studenti obdrží i seznam doporučené literatury a judikatury k tématům zařazeným na program letní školy.
Do 7. května 2017 odevzdají týmy, jimž bude určena pozice žalobce, žalobu.
Do 28. května 2017 odevzdají týmy, jimž bude určena pozice žalovaného, vyjádření k žalobě.

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2017

více...

Jurisprudence 2/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111