Kontakty

 

ODDĚLENÍ VĚDY

Ing. Jarmila Vaňková-vedoucí oddělení    
Garant agendy
vankova @ prf.cuni.cz
 • GA UK
+420 221 005 322
 •  SVV
 
 •  UNCE
 •  MK ČR

 

Ing. Eva Krabcová
Garant agendy
Krabcova @ prf.cuni.cz
 • GA ČR
 • TA ČR
 • MŠMT
 • MV ČR
+420 221 005 336
 • HORIZONT 2020
 • NADACE HUGO GROTIUS
 • NADAČNÍ FOND NEURON
 • GRANT HUSOVY NADACE

 

Kateřina Dolejší
Garant agendy
dolejsi @ prf.cuni.cz
 •  PRVOUK (PROGRES)
 •  PRIMUS
+420 221 005 566
 

 

Mgr. Naděžda Svobodová
Garant agendy
svobodon @ prf.cuni.cz
 • EDIČNÍ ČINNOST
+ 420 221 005 335
 

 
 

Mgr. Jan Šumbera
 Garant agendy
 sumberaj @ prf.cuni.cz
 •  FAKULTNÍ SPRÁVCE OBD
 + 420 221 005 384

 

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111