Kolegium děkana

 

 

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
děkan
doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
proděkan pro magisterský studijní program
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
proděkan pro zahraniční záležitosti
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
proděkan pro doktorský studijní program a rigorozní řízení
 
doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
proděkanka pro přijímací řízení a informační technologie
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
proděkanka pro celoživotní vzdělávání
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
proděkan pro profesorské a habilitační řízení a pro rozvoj fakulty
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
proděkan pro vědu, výzkum a ediční činnost
 
JUDr. Jiří Hřebejk
tajemník
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
předseda akademického senátu
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
místopředseda akademického senátu
Michal Říha
místopředseda akademického senátu
 

Počkejte prosím, probíhá přesměrování na dokumenty...

Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2017

více...

Jurisprudence 6/2016

více...

Právněhistorické studie č. 46/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111