Výběrové řízení na služební místo odborný rada v oddělení právním v Úřadu průmyslového vlastnictví

 

Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada v oddělení právním v Úřadu průmyslového vlastnictví.
 
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
 
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. říjen 2017 nebo dle dohody.
 
Náplň činnosti na služebním místě spočívá v tvorbě nebo komplexním posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností nebo předpisů Evropské unie, analýze právního a skutkového stavu, zhodnocování nezbytnosti změny právního stavu, změny rozsahu právní regulace, souladu s dalšími právními předpisy, mezinárodními smlouvami a s právem Evropské unie, výkonu komplexních právních činností ve věcech průmyslových práv, vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů ve věcech průmyslových práv, včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování v soudních sporech, vypracovávání a právní analýze podkladů v rámci zadávání veřejných zakázek, smluvních vztahů, interní a externí konzultační činnosti.
 
Podrobné informace o nabídce služebního místa, o předpokladech, požadavcích a o podmínkách pro přihlášení se do výběrového řízení, včetně formuláře žádosti, jsou zveřejněny na stránkách:
 

V případě Vašeho zájmu je nutné žádost, včetně požadovaných příloh podle zákona č. 234/2014 Sb., podat předepsaným způsobem, tj. písemně, datovou zprávou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, ve lhůtě do 25. srpna 2017.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2017

více...

Jurisprudence 2/2017

více...

Právněhistorické studie č. 46/2

více...

PLWP (Working Papers) 2017/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111