Výběrové řízení na služební místo odborný rada v oddělení ochranných známek v Úřadu průmyslového vlastnictví

Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada v oddělení ochranných známek I v Úřadu průmyslového vlastnictví.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. listopad 2017 nebo dle dohody.

Náplň činnosti na služebním místě spočívá v odborné expertize zápisné způsobilosti označení přihlašovaných s cílem dosažení zápisu v rejstříku ochranných známek, řízení o zápisu ochranných známek a vydávání rozhodnutí ve věci, účasti na přípravě a realizaci mezinárodních jednání v oblasti práv na označení, zpracování stanovisek k návrhům právních předpisů v oblasti práv na označení, podílení se na tvorbě metodiky řízení v oblasti práv na označení a zpracování návrhů na její úpravy a aktualizace, provádění konzultační, posuzovací a poradenské činnosti v oboru průmyslové vlastnictví – práva na označení.

Podrobné informace o nabídce služebního místa, o předpokladech, požadavcích a o podmínkách pro přihlášení se do výběrového řízení, včetně formuláře žádosti, jsou zveřejněny na stránkách:
www.upv.cz/cs/upv/zamestnani/volna-sluzebni_pracovni-mista.html.

V případě Vašeho zájmu je nutné žádost, včetně požadovaných příloh podle zákona č. 234/2014 Sb., podat předepsaným způsobem, tj. písemně, datovou zprávou nebo
e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, ve lhůtě do 2. října 2017.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2017

více...

Jurisprudence 2/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111