Volné místo v Kanceláři finančního arbitra: referent – právník (Oddělení úvěrů)

Kancelář finančního arbitra, útvar:
Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu, zřízená zákonem č. 180/2011 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/2002 Sb.,
o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů Oddělení úvěrů (spory ve smyslu § 1 odst. 1 písm. c) zákona o finančním arbitrovi)
Pozice: referent – právník

Stručná charakteristika vykonávané činnosti:

 •  posuzování podaných návrhů na zahájení řízení z hlediska jejich
 • přípustnosti a příprava podkladů pro jejich přijetí nebo zastavení řízení
 •  poskytování navrhovatelům na základě jejich žádosti, pomoc při sepsání, podání nebo doplnění návrhu na zahájení řízení před
 • finančním arbitrem
 •  provádění šetření ve věci v řízeních vedených před finančním arbitrem,
 •  příprava věcných a odborných podkladů pro rozhodnutí finančního arbitra ve věci samé, v řízení o uložení pokuty
 •  příprava návrhů odpovědí na dotazy, podněty, žádosti o stanoviska nebo vyjádření


Požadavky:

 •  znalost relevantních právních předpisů
 •  schopnost písemně formulovat
 •  analytické myšlení
 •  samostatnost
 •  vysoké pracovní nasazení, flexibilita, ochota učit se nové věci
 •  spolehlivost a pečlivost
 •  dobré organizační a komunikační schopnosti
 •  úspěšné absolvování výběrového řízení (distanční písemný test, ústní
 • pohovor, osobnostní pohovor)


Stupeň vzdělání: vysokoškolské
Obor vzdělání: právo
Délka praxe: praxe vítána
Jazykové znalosti anglický jazyk na úrovni porozumění a práce s právními texty, další jazyk na stejné úrovni výhodou
Znalost práce na PC: MS Office (Word, Excel, Outlook, Access), ASPI, Beck-Online
Stupeň utajení podle zákona č. 412/2005 Sb.: nevyžaduje se
Vhodnost pro osoby se zdravotním postižením: není vyloučeno
Výpis z rejstříku trestů: ne starší než 3 měsíce před podáním přihlášky do výběrového řízení
Nástup možný od: podle dohody
Pracovní poměr: uzavřený podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů na dobu 1 roku
s možností případného prodloužení, pružná pracovní doba
Platové podmínky:

 • platová třída 14 plat se stanovuje podle zákoníku práce a nařízení vlády vydaného k jeho provedení a vnitřního předpisu
 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování


Přihláška do výběrového řízení:

strukturovaný profesní životopis, motivační dopis a fotografie zaslat na
arbitr @ finarbitr.cz nebo do datové schránky qr9ab9x

výběrové řízení probíhá ve třech kolech: 
1. kolo – písemný distanční test (doba na zpracování 5-7 kalendářních dní)
2. kolo – ústní pohovor – odborný
3. kolo – ústní pohovor – osobnostní

Kontakty: Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu
Legerova 69/1581, 110 00 Praha 1

mail:
arbitr @ finarbitr.cz

datová schránka:
qr9ab9x
Ing. Monika Dvořáková, personalista

Ochrana osobních údajů Kancelář finančního arbitra uchazeče podle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), informuje, že zpracovává jeho osobní údaje za účelem vedení personální agendy související s konáním a vyhodnocením výběrového řízení, a to v rozsahu osobních údajů, které Kanceláři finančního arbitra poskytl(a) nebo v průběhu výběrového řízení poskytne (životopis, výsledky jednotlivých kol výběrového řízení).

Okamžikem ukončení výběrového řízení provede Kancelář finančního arbitra likvidaci osobních údajů každého uchazeče,
který ve výběrovém řízení neuspěl.

Osobní údaje uchazeče, který ve výběrovém řízení uspěl, budou Kanceláří finančního arbitra dále zpracovávány za účelem vzniku pracovněprávního vztahu a dodržení práv a povinností vyplývajících z právních předpisů.

Kancelář finančního arbitra uchazeče současně podle § 11 zákona o ochraně osobních údajů informuje, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů.

Pokud uchazeč zjistí nebo se domnívá, že zpracování osobních údajů je prováděno v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat Kancelář finančního arbitra o vysvětlení, odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o blokování,
provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Osobní údaje uchazeče jsou Kanceláří finančního arbitra považovány za důvěrné a nejsou zpřístupňovány třetí osobě. Kancelář finančního arbitra smí vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci, jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy, poskytnutí těchto údajů je povinné.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2017

více...

Jurisprudence 6/2016

více...

Právněhistorické studie č. 46/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111