Referent / referentka odvolacích agend v odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hlavního města Prahy

Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou, v platové třídě 10 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Nástup dle dohody.


Stručný popis činnosti

Zajišťování výkonu státní správy v přenesené působnosti v oblasti veřejných sbírek a úkonů ve správním řízení.

Komplexní zpracování rozhodnutí v ojedinělých a zvlášť složitých případech správního řízení na úseku veřejných sbírek.

Konzultační a poradenská činnost v oblasti provozování výherních hracích přístrojů na území hlavního města Prahy.

Zajišťování výkonu státní správy a samosprávy na úseku místních poplatků.


Požadavky
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice nebo vysokoškolské vzdělání nejméně v bakalářském studijním programu v jiné oblasti za podmínky následného prokázání odborné způsobilosti vykonáním zkoušky u Ministerstva vnitra ČR po přijetí do pracovního poměru nebo vyšší odborné vzdělání při splnění podmínek ustanovení § 112 odst. 9 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

• znalost zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
• znalost zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, v platném znění
• znalost práce na PC (MS Office, Internet)

• komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v mluveném i písemném projevu
• pečlivost, zodpovědný přístup ke svěřeným úkolům

Vítaná
• zkouška podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, pro výkon správní činnosti při správě daní a poplatků (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru)

Nabízíme
• stabilní zázemí úřadu územní samosprávy
• pružnou pracovní dobu
• podporu profesního růstu
• program mentoringu
• 5 týdnů dovolené, dny zdravotního volna
• příspěvek na stravování formou stravenek
• širokou škálu dalších zaměstnaneckých výhod

Bližší informace o podmínkách výběrového řízení naleznete na www.praha.cz v rubrice „Volná pracovní místa“ a na úřední desce Magistrátu hl. města Prahy.

Přihlášku  s  požadovanými  doklady  je  nutno  doručit nejpozději dne 25. září 2017 do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2017

více...

Jurisprudence 2/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111