Právník / právnička v odboru komunikace a marketingu Magistrátu hlavního města Prahy

Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou, v platové třídě 11 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Nástup dle dohody.

Stručný popis činnosti
Výkon komplexních právních činností včetně zastupování v soudních sporech.
Vyřizování žádostí podaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Spolupráce při realizaci zadávacích řízení veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Zpracování návrhů vnitřních předpisů nebo jiných předpisů v působnosti odboru.
Zpracování ucelených metodických postupů k zabezpečení činnosti odboru.
Vypracování stanovisek, vyjádření a návrhů na řešení úkolů, které si vyžádají orgány města.
Podíl na zpracování koncepcí ve svěřené oblasti.

Požadavky
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo
• znalost zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
• znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
• znalost anglického jazyka (slovem i písmem)
• znalost práce na PC (MS Office, Internet), schopnost práce s právními informačními systémy
• velmi dobré komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v mluveném i písemném projevu
• koncepční a analytické schopnosti
• schopnost samostatného rozhodování a řešení problémů
• pečlivost, přesnost
• zodpovědný přístup ke svěřeným úkolům

Výhodou
• praxe ve veřejné správě
• znalost práce s ASPI

Nabízíme
• stabilní zázemí úřadu územní samosprávy
• pružnou pracovní dobu
• podporu profesního růstu
• program mentoringu
• 5 týdnů dovolené, dny zdravotního volna
• příspěvek na stravování formou stravenek
• širokou škálu dalších zaměstnaneckých výhod

Bližší informace o podmínkách výběrového řízení naleznete na www.praha.cz v rubrice „Volná pracovní místa“ a na úřední desce Magistrátu hl. města Prahy.

Přihlášku  s  požadovanými  doklady  je  nutno  doručit nejpozději dne 3. října 2017
do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2017

více...

Jurisprudence 2/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111