Právník - odbor právní a legislativní

 Náplň činnosti:
• tvůrčím způsobem se podílí na přípravě složitých systémů právních úprav s dopady na právní poměry České republiky nebo je posuzuje v rámci legislativní činnosti,
• podílí se na jednáních pracovních skupin a orgánů EU a NATO v oblasti ochrany utajovaných informací,
• spolu s věcnými gestory se zúčastňuje projednávání návrhů právních předpisů podle pokynu vedoucího oddělení,
• tvůrčím způsobem zpracovává návrhy právních předpisů v oblasti ochrany utajovaných informací a návrhy interních aktů řízení v působnosti Úřadu,
• samostatně zpracovává odborná stanoviska Úřadu z oblasti ochrany utajovaných informací, po legislativní stránce odpovídá za zpracování přidělených materiálů pro vládu, Bezpečnostní radu státu, Parlament České republiky, případně pro další orgány a osoby,
• samostatně zpracovává stanoviska Úřadu k návrhům právních předpisů nebo materiálům nelegislativní povahy předkládané nebo posuzované Úřadem, odpovídá za soulad předkládaných materiálů s Legislativními pravidly vlády, Jednacím řádem vlády nebo Jednacím řádem Bezpečnostní rady státu,
• samostatně po legislativní stránce zpracovává podklady předkládané Úřadem vládě, Parlamentu České republiky, případně dalším orgánům státu,
• podílí se na zpracování podkladů Úřadu do Plánu legislativních prací vlády,
• samostatně zpracovává stanoviska Úřadu k návrhům obecně závazných právních předpisů.

Požadavky:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo,
• velmi dobré analytické schopnosti a myšlení,
• 2 roky praxe na pozici legislativního právníka výhodou.

Nabízíme:
• práci v příjemném prostředí,
• odpovídající finanční ohodnocení,
• zaškolení v oblasti tvorby právních předpisů,
• profesní a jazykové vzdělávání,
• zázemí stabilní státní instituce.
Součástí přijímacího řízení je následné provedení bezpečnostního řízení
k uchazeči dle zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění.

Informace o pozici

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD,
Ing. Zdeněk Vaněk,
727 931 853, e-mail: z.vanek @ nbu.cz
Na Popelce 2/16, 15000 Praha – Košíře, Česká republika

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2017

více...

Jurisprudence 2/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111