Nabídka volného služebního místa na Ministerstvu financí v odd. Cenová kontrola v oboru vodovodů a kanalizací

Ministerstvo financí, odbor / oddělení:
16 - Cenová politika
Cenová kontrola v oboru vodovodů a kanalizací

Stručná charakteristika vykonávané činnosti:
Tvorba koncepce cenové politiky státu v oboru vodovodů a kanalizací, sledování účinnosti opatření v cenové oblasti v oboru vodovodů a kanalizací, zpracování zásad pro prověřování oprávněnosti tvorby plánů financování obnovy vodárenského infrastrukturního majetku s dopady do regulovaných cen, vedení kontrolních a správních řízení o porušení cenových předpisů v oboru vodovodů a kanalizací, zajištění podpory pro výkon kontroly zejména v oblasti zajištění systému evidence obvyklých cen pro určení jednotlivých kalkulačních položek cen pro vodné a stočné, spolupráce se SFŽP při koordinaci dohledu nad dodržováním pravidel pro uplatňování speciálních nástrojů v rámci operačního programu ŽP v oblasti cenotvorby v oboru vodovodů a a kanalizací.

Stupeň stanoveného vzdělání: magisterský studijní program
Platová třída: 14
Pracovní poměr na dobu určitou.

Nabídka volných míst na Ministerstvu financí bude zveřejňována v souladu se zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě /dále jen „ZSS“ na úřední desce MF a informačním sytému o státní službě – 
do 27. června 2017.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2017

více...

Jurisprudence 2/2017

více...

Právněhistorické studie č. 46/2

více...

PLWP (Working Papers) 2017/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111