Nabídka stáže na oddělení práva EU Ministerstva průmyslu a obchodu

Název zaměstnání: Právník – stážista na oddělení práva EU Student VŠ právního zaměření

Název spol.:
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Plat:
Bezplatná stáž

Zahájení:
Květen 2017

Adresa zaměstnání:
Praha

Lokalita:
Praha Kontaktní osoby: Mgr. Martin Bednář, LL.M., Eliška Šrolerová

Časové podmínky:
Dle domluvy, ideálně 2-3 dny v týdnu

telefon:
+420 224 852 722

fax: 
+420 224 852 969

email: bednarm @ mpo.cz, srolerova @ mpo.cz

Popis práce:
Stážista bude intenzivně zapojen do agendy oddělení práva EU MPO.
Stážista se bude podílet na zpracování právních i právně administrativních úkolů.

Náplň práce oddělení práva EU mj. tvoří:

- poskytování právního poradenství a příprava právních stanovisek ohledně implementace a aplikace práva EU v působnosti ministerstva
(např. v oblasti energetiky, ochrany spotřebitele, elektronických komunikací, apod.);
- posuzování právních předpisů v rámci mezirezortního připomínkového řízení;
- spolupráce s Kanceláří vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU, příprava stanovisek ČR ve věci řízení EU Pilot a řízení
o porušení Smlouvy o fungování EU a účast na souvisejících jednáních, příprava vyjádření k předběžným otázkám,
intervence v řízeních před Soudním dvorem EU;
- právní podpora věcným útvarům ministerstva při implementaci předpisů EU do vnitrostátního právního řádu;
- Jednotný patentový soud, ochrana práv duševního vlastnictví v rámci exportu.

Ostatní podmínky:
- Student VŠ právního zaměření,
- orientace v právu EU
- aktivní znalost anglického jazyka, další jazyky výhodou
- uživatelskou znalost práce na PC
- aktivní přístup, samostatnost, zájem o problematiku evropského práva a politik EU
- dobré komunikační, prezentační a analytické schopnosti

Nabízíme získání zkušeností s aplikací práva EU v praxi, rozšíření znalostí v oblasti práva EU
a získání vhledu do fungování státní správy.

Nabízíme příjemné a dynamické pracovní prostředí.
Strukturovaný životopis zašlete spolu s motivačním dopisem nejpozději do 9. května 2017
na emailové adresy: srolerova @ mpo.cz a bednarm @ mpo.cz
Nástup možný v květnu 2017.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2017

více...

Jurisprudence 6/2016

více...

Právněhistorické studie č. 46/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111