Ministerstvo spravedlnosti ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici ministerský rada oddělení stížností na činnost soudních exekutorů odboru exekučního dohledu Ministerstva spravedlnosti ČR

místo výkonu služby: Praha.

předpokládaným nástup: červenec 2017.

platová třída: 13.

lhůta pro podávání žádostí: 28. 6. 2017

Pracovní náplň:
V rámci uvedeného služebního místa bude státní zaměstnanec vykonávat státní dohled nad soudními exekutory dle ust. §7 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provádět kontrolní úkony podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v rámci pravidelných kontrol exekutorských úřadů, a dále vyřizovat podněty FO či PO na činnost soudních exekutorů.

Vzhledem k tomu, že se jedná o pozici spadající do služebního poměru, je i účast na výběrovém řízení upravena zákonem o státní službě a tudíž je nutné dodržet postup uvedený v zákoně č. 234/2014 Sb., o státní službě:
http://eudeska.justice.cz/v%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A1-%C5%99%C3%ADzen%C3%AD

Více informací poskytne: Ing. Jana Krpálková
email: jkrpalkova @ msp.justice.cz
telefon: 221 997 453


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2017

více...

Jurisprudence 2/2017

více...

Právněhistorické studie č. 46/2

více...

PLWP (Working Papers) 2017/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111