Město Dačice - výběrové řízení na místo právník

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na obsazení volného místa - právník - zástup mateřské a rodičovské dovolené
 
ÚTA – 13/17
 
Na základě ustanovení § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, vyhlašuje Město Dačice výběrové řízení na místo právník - zástup mateřské a rodičovské dovolené. Zájemci se mohou přihlásit do 31. 7. 2017 formou písemné žádosti doručené na Městský úřad Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice.
 
Požadavky:
1.       vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právo
2.       schopnost jednání s lidmi/profesionální vystupování
3.       samostatnost, pečlivost, odpovědnost, ochota se dále vzdělávat
4.       bezúhonnost v dosavadním životě
5.       způsobilost k právním úkonům (plná svéprávnost)
6.       státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá jednací jazyk)
7.       dobrý písemný i ústní projev
 
Výhodou jepraxe ve veřejné správě
 
Doklady:
1.       přihláška (k dispozici na MěÚ u personalistky nebo na stránkách www.dacice.cz/mestsky-urad-3/utvar-tajemnika)                                    
2.       strukturovaný životopis
3.       výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců ke dni podání přihlášky
4.       ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Nabízíme:
1.       zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování, sociální fond)
2.       možnost částečné „práce z domu“
3.       pravidelné vzdělávání, školení a rozšiřování znalostí v oboru, jazykové vzdělávání
4.       pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, přátelský pracovní kolektiv
 
Druh práce: právník
 
Místo výkonu práce:  město Dačice
Zařazení:  11. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků
 
Nástup: dle vzájemné dohody
 
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout, že se žádným ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva.
v.r.
Ing. Zdislav Páral
tajemník 

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2017

více...

Jurisprudence 2/2017

více...

Právněhistorické studie č. 46/2

více...

PLWP (Working Papers) 2017/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111