Informace o Horizontu 2020

 

Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace“ (H2020, Horizon2020), jak zní celý název programu, má být největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014-2020. Projekty financované programem H2020 budou dobíhat ještě několik let poté. Program H2020 navazuje na rámcové programy pro výzkum, které vyhlašuje EU už od roku 1980, konkrétně na 7. rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a inovace (2007-2013).

Program Horizont 2020 v sobě integruje dřívější Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Evropský inovační a technologický institut (EIT). Podporována bude návaznost na strukturální fondy a na jiné programy EU. Na rozdíl od 7. RP se počítá také s větší podporou tzv. bottom-up (zdola-nahoru) přístupu při formulaci výzkumných témat. Pracovní programy k výzvám budou mít strategičtější charakter a budou formulovány na delší časové období.
Více informací o Rámcovém programu pro výzkum a inovace naleznete zde.
 

Dne 29. 4. 2014 probíhal informační den na téma:

HORIZONT 2020 A PŘÍLEŽITOSTI PRO SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY

 

Přednáška byla koncipována tak, aby Vás seznámila se všemi oblastmi programů v HORIZONTU, kde se vědci mohou uplatnit, a dále byla blíže rozebrána jedna ze sedmi společenských výzev s názvem „Bezpečná společnost“, která zahrnuje mnoho témat pro výzkum.

 

  • Prezentaci z informačního dne naleznete zde.
  • Komentář k prezentaci naleznete  zde.
  • Pracovní program k bezpečné společnosti naleznete zde .

  • Katalog s příklady již uskutečněných projektů v rámci společenské výzvy Bezpečná společnost naleznete zde. Zdroj: Evropská komise; odkaz: http://cordis.europa.eu/fp7/security/projects_en.html (Pozn. odkaz nemusí být vždy přístupný z akademické internetové sítě na UK)

  • Harmonogram všech výzev v programu HORIZONT 2020 naleznete zde.

 

 

 

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111