Harmonogram akademického roku

 

Termíny do konce akademického roku 2015/2016 

 

1. 6. 2016

zahájení přijímání elektronických žádostí, které jsou podmínkou pro

 

zápis do druhého a vyššího ročníku

2. 6. 2016

zahájení elektronického přihlašování na podzimní termíny SZZK

10. 6. 2016

ukončení přihlašování na podzimní termíny SZZK

20. –23. 6. 2016

zápis do 1. ročníku

10. 7. 2016

první den stavění lhůty pro zápis do vyššího ročníku

27. 8. 2016

poslední den stavění lhůty pro zápis do vyššího ročníku

1. 9. 2016

začátek zkouškového období za akademický rok 2015/2016

6. 9. 2016

náhradní termín zápisu do 1. ročníku

5. – 8. 9. 2016

zápisy do ročníků po přerušení

26. 9. 2016

zahájení zápisu předmětů pro zimní semestr 2016/2017 (19:00)

26. 9. 2016

zahájení zápisu předmětů pro zimní semestr 2016/2017 pro ostatní fakulty (23:00)

27. 9. 2016

ukončení zkouškového období za akademický rok 2015/2016

27. 9. 2016

ukončení přijímání elektronických žádostí, které jsou podmínkou pro zápis do druhého a vyššího ročníku (24:00)

27. 9. 2016

shromáždění 1. ročníku (od 10:00 hod.)

30. 9. 2016

ukončení akademického roku 2015/2016

 

Harmonogram akademického roku 2016/2017

 

1. 10. 2016

zahájení akademického roku 2016/2017 a zimního semestru

3. 10. 2016

zahájení výuky v zimním semestru – přednášky

3. 10. 2016

rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech

 

s nesplněnými rekvizitami

4. 10. 2016

nahrání specializačních modulů

4. 10. 2016

zahájení náhradního zápisu do druhého a vyššího ročníku

6. 10. 2016

imatrikulace studentů 1. ročníku (zrušena výuka v 1. ročníku)

10. 10. 2016

zahájení výuky v zimním semestru, semináře, povinně

 

volitelné a volitelné předměty

10. 10. 2016

první výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami

15. 10. 2016

zveřejnění témat diplomových prací

17. 10. 2016

zahájení přihlašování na zimní termíny SZZK

18. 10. 2016

ukončení náhradního zápisu do druhého a vyššího ročníku

23. 10. 2016

ukončení zápisu předmětů pro zimní semestr 

24. 10. 2016

druhé rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech

 

s nesplněnými rekvizitami

24. 10. 2016

ukončení přihlašování na zimní termíny SZZK

26. 10. 2016

druhý výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami

31. 10. 2016

rozhodný den pro udělení stipendia za vynikající studijní výsledky

8. – 9. 11. 2016

promoce absolventů

14. 11. 2016

zahájení zápisu témat diplomových prací (kromě individuálních témat)

18. 11. 2016

děkanský den (zrušena výuka)

18. 11. 2016

ukončení přijímání žádostí o převedení SVOČ a žádostí o přiznání modulu splněného dříve než v 2014/15 pro studenty přihlášené na zimní termíny SZZK

21. 11. 2016

ukončení zápisu témat diplomových prací (kromě individuálních témat)

23. 11. 2016

ukončení dodatečného zápisu předmětů na katedrách

25. 11. 2016

konec lhůty pro vyhlášení termínů zkoušek v zimním semestru

29. 11. 2016

zahájení elektronického přihlašování ke zkouškám v ZS (změna opatřením děkana č.11/2016)

30. 11. 2016

zveřejnění hraničního prospěchového průměru pro stipendium za vynikající studijní výsledky

10. 12. 2016

konec lhůty pro informování studentů, kterým bylo přiznáno stipendium za vynikající studijní výsledky

20. 12. 2016

konec lhůty pro vydání rozhodnutí o přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky

22. 12. 2016

poslední den výuky v roce 2016

22. 12. 2016

zahájení hodnocení výuky studenty za ZS 2016/2017

23. 12. 2016

zahájení vánočních prázdnin

2. 1. 2017

konec vánočních prázdnin (první den výuky je 3. 1. 2017)

3. – 9. 1. 2017

zápočtové semináře

10. 1. 2017

začátek zkouškového období

6. 2. 2017

zahájení zápisu předmětů pro letní semestr

8. 2. 2017

zahájení zápisu předmětů pro letní semestr 2016/2017 pro ostatní fakulty

10. 2. 2017

první rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech s nesplněnými rekvizitami

13. 2. 2017

zahájení přihlašování na jarní termíny SZZK

17. 2. 2017

první výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami

19. 2. 2017

ukončení zkouškového období za zimní semestr

20. 2. 2017

zahájení letního semestru a výuky v letním semestru – přednášky

20. 2. 2017

ukončení přihlašování na jarní termíny SZZK

24. 2. 2017

nahrání specializačních modulů

27. 2. 2017

zahájení výuky v letním semestru – semináře, povinně volitelné a volitelné předměty

28. 2. 2017

konec lhůty pro podávání námitek proti nevydání rozhodnutí o přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky

10. 3. 2017

ukončení zápisu předmětů pro letní semestr

1. 3. 2017

druhé rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech s nesplněnými rekvizitami

3. 3. 2017

druhý výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami

7. – 8. 3. 2017

promoce absolventů

15. 3. 2017

ukončení přijímání žádostí o převedení SVOČ a žádostí o přiznání modulu splněného dříve než v 2014/15 pro studenty přihlášené na jarní termíny SZZK

27. 3. 2017

zaslání výzvy katedrám k aktualizaci studijního programu

31. 3. 2017

ukončení dodatečného zápisu předmětů na katedrách

13. 4. 2017

konec lhůty pro vyhlášení termínů zkoušek v letním semestru

18. 4. 2017

zahájení elektronického přihlašování ke zkouškám v LS

19. 4. 2017

konec lhůty pro podávání návrhů k aktualizaci studijního programu

5. 5. 2017

děkanský den (zrušena výuka)

12. 5. 2017

ukončení výuky – semináře, povinně volitelné a volitelné předměty

17. 5. 2017

rektorský den (zrušena výuka)

19. 5. 2017

ukončení výuky - přednášky

19. 5. 2017

zahájení hodnocení výuky studenty za LS 2016/2017

22. 5. 2017

začátek zkouškového období v letním semestru (mimo státních zkoušek)

1. 6. 2017

zahájení přijímání elektronických žádostí, které jsou podmínkou pro

 

zápis do druhého a vyššího ročníku

5. 6. 2017

zahájení přihlašování na podzimní termíny SZZK

10. 6. 2017

ukončení přijímání žádostí o převedení SVOČ a žádostí o přiznání modulu splněného dříve než v 2014/15 pro studenty přihlášené na podzimní termíny SZZK

12. 6. 2017

ukončení přihlašování na podzimní termíny SZZK

28.– 29. 6. 2017

promoce absolventů

30. 6. 2017

ukončení zkouškového období v letním semestru

1. 7. 2017

začátek letních prázdnin

10. 7. 2017

první den stavění lhůty pro zápis do vyššího ročníku

27. 8. 2017

poslední den stavění lhůty pro zápis do vyššího ročníku

31. 8. 2017

konec letních prázdnin

1. 9. 2017

začátek zkouškového období za akademický rok 2016/2017

25. 9. 2017

zahájení zápisu předmětů pro zimní semestr 2017/2018 (19:00)

25. 9. 2017

zahájení zápisu předmětů pro zimní semestr 2017/2018 pro ostatní fakulty (23:00)

26. 9. 2017

ukončení zkouškového období za akademický rok 2016/2017

26. 9. 2017

poslední den pro zápis klasifikace do informačního systému (14:00)

27. 9. 2017

ukončení přijímání elektronických žádostí, které jsou podmínkou pro

 

zápis do druhého a vyššího ročníku (10:00)

30. 9. 2017

konec akademického roku 2016/2017

 Celý text Opatření děkana č. 5/2016 - Harmonogram akademického roku 2016/2017 pro magisterský studijní program naleznete zde.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2017

více...

Jurisprudence 2/2017

více...

Právněhistorické studie č. 46/2

více...

PLWP (Working Papers) 2017/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111