Harmonogram

 

Harmonogram přijímacího řízení  v akademickém roce 2017/2018
 
1. listopadu 2016 (úterý)     první den pro podání přihlášky ke studiu na PF UK
8. února 2017 (středa)          Den otevřených dveří
28. února 2017 (úterý)       poslední den pro podání přihlášky
28. února 2017 (úterý)      poslední den pro podání žádosti o přijetí bez ověření podmínek testy NSZ („přestup“ podle části E Podmínek)
6. dubna 2017 (čtvrtek)        zasedání přijímací komise pro přijetí bez ověřování podmínek testy NSZ
1. června 2017 (čtvrtek)       poslední den pro složení mezinárodně uznávané nebo státní jazykové zkoušky na úrovni B2 a výše
2. června 2017 (pátek)          ústní přijímací zkouška pro uchazeče se speciálními potřebami (např. držitelé průkazů  ZTP a ZTP/P) podle části C Podmínek
7. června 2017 (středa)     poslední den pro doručení dokladů k bonifikaci před zasedáním hlavní přijímací komise (úředně ověřené maturitní vysvědčení s vyznamenáním a mezinárodně uznávané vysvědčení o jazykové zkoušce nebo státní zkoušce na úrovni B2 a výše)
12. června 2017 (pondělí)    zasedání přijímací komise pro přijetí na základě ověřování podmínek testy NSZ (OSP, ZSV)
13. června 2017 (úterý)     zveřejnění výsledků přijímacího řízení v Informačním systému PF UK na adrese www.prf.cuni.cz
19. – 22. června 2017 (pondělí – čtvrtek) – zápis do 1. ročníku
30. června 2017 (pátek)       náhradní termín ústní přijímací zkoušky podle části C Podmínek
1. září – 7. září 2017            úvodní soustředění nově přijatých studentů
6. září 2017 (středa)              náhradní zápis do studia
2. října 2017 (pondělí)          zasedání přijímací komise pro uchazeče, kteří doručí rozhodné materiály přijímacího řízení až po uzavření bloku studia/ročníku
20. října 2017 (pátek)            doručení dokladů rozhodných pro bonifikaci a pro splnění podmínek přijímacího řízení o ukončeném středoškolském vzdělání
začátek října                              slavnostní imatrikulace v Karolinu
 
Národní srovnávací zkoušky organizované společností Scio – termíny relevantní pro přijímací řízení na PF UK:
 
Termín zkoušky                                                 Předměty
10. prosince 2016       (sobota)                            OSP, ZSV
3. února 2017               (pátek)                              OSP, ZSV
4. března 2017             (sobota)                             OSP, ZSV
1. dubna 2017              (sobota)                             OSP, ZSV
29. dubna 2017            (sobota)                             OSP, ZSV
27. května 2017           (sobota)                              OSP, ZSV
 
Poznámka: V případě účasti na NSZ ve Slovenské republice, bude v přijímacím řízení na PF UK zohledněna pouze zkouška OSP v českém jazyce. 

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2017

více...

Jurisprudence 2/2017

více...

Právněhistorické studie č. 46/2

více...

PLWP (Working Papers) 2017/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111