PF UK zajistila odborný seminář pro právníky z Iraqi Jurists Union

PF UK zajistila koncem června 2017 odborný dvoudenní seminář pro právníky z Iraqi Jurists Union. Úspěšný přednáškový program pro cca. 60 členů této irácké právnické asociace zahrnoval následující témata:

The implementation of international human rights obligations (global perspective);
The implementation of international human rights obligations (European regional system);

The relationship between EU law and domestic law; constitutional implications and substance of EU membership with special reference to the EU internal market.

Přednášejícími, jimž patří za jejich zapojení do tohoto projektu velký dík, byli Doc. Dr. iur. Mag. phil. Harald Christian Scheu, Ph.D., JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. a JUDr. Bc. Alla Tymofeyeva, Ph.D.


 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2017

více...

Jurisprudence 2/2017

více...

Právněhistorické studie č. 46/2

více...

PLWP (Working Papers) 2017/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111