Nabídka stáže u OBSE

Úsek OBSE
Délka trvání stáže: od 28. srpna 2017 do 22. prosince 2017

Náplň stáže
• účast na jednáních, konferencích, seminářích a dalších akcích v rámci všech dimenzí OBSE (politicko-vojenská, ekonomicko-environmentální, lidskoprávní) a dalších agend OBSE (rozpočet, finance, lidské zdroje aj.) a samostatné pořizování zápisů z těchto akcí
• analýza dokumentů OBSE a zpracování jejich shrnutí
• příprava podkladů pro potřeby Stálé mise a jednání delegátů
• provádění systematických rešerší a zpracování souhrnů na daná témata
• zpracování návrhů zpravodajství a podkladů pro ústředí MZV
• archivace dokumentů Stálé mise
• plnění veškerých dalších uložených úkolů z oblasti agend Stálé mise

Požadavky na uchazeče
• nezbytná znalost angličtiny alespoň na úrovni C1 (podmínka), znalost francouzštiny vítána (není podmínkou)
• schopnost samostatného, včasného, přesného, systematického a kreativního plnění zadaných úkolů
• analytické schopnosti
• základní orientace v zahraniční politice s důrazem na region OBSE, bezpečnostní politiku, lidskoprávní problematiku a další témata projednávaná v rámci OBSE
• časová flexibilita (práce nad rámec standardní pracovní doby)
• dobrá znalost práce s kancelářskými aplikacemi (Microsoft) a schopnost provádění kvalitních hloubkových rešerší na internetu

Další požadavky a podmínky stáže
Zájemci o stáž musí být českými státními příslušníky, studenty prezenční formy vysokoškolského studia a dále musí být trestně bezúhonní (preferují se studenti magisterského studia.).
Na stáž nevzniká právní nárok, její umožnění je dáno zájmem, potřebou a možnostmi Stálé mise ve Vídni. Stáží se nezakládá pracovněprávní ani služební vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Po dobu stáže si stážista hradí náklady spojené se stáží (včetně cestovného) ze svých prostředků. V souvislosti se stáží nevzniká nárok na ubytování.

 

 

Rektorát UK požaduje, aby fakulty provedly mezi zájemci předvýběr a doporučily k dalšímu výběrovému řízení vždy max. 3 kandidáty. Z těchto důvodů žádáme, aby případní zájemci podali své přihlášky (CV, motivační dopis v angličtině, prosté kopie případných jazykových certifikátů) osobně na zahraniční oddělení PF UK (paní Beranová) do 11:00 dne 9.5.2017.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2017

více...

Jurisprudence 1/2017

více...

Právněhistorické studie č. 46/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111