Dodatečné vypsání volitelného předmětu AMERICAN JUDICIAL SYSTEM AND ADR (HV3637)

Vážené studentky, vážení studenti,

dovolte mi, abych Vás tímto informoval o možnosti zápisu na dodatečně vypisovaný volitelný předmět American Judicial System and Alternative Dispute Resolution, který bude vyučovat na PF UK začátkem května významný advokát z USA Peter R. Kolker. Předmět v anglickém jazyce je nabízen s podporou Fulbrightovy komise za 4 kredity a jeho anotace je k dispozici v SIS zde: https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=HV3637.
Přihlašování na daný předmět bude probíhat administrativně emailem na slavicke @ prf.cuni.cz do 26.4.2017 včetně. Kapacita kurzu je omezena na 30 posluchačů.

S pozdravem

Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
proděkan pro zahraniční záležitosti PF UK
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2017

více...

Jurisprudence 6/2016

více...

Právněhistorické studie č. 46/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111