Dlouhodobější studijně výzkumné pobyty

V roce 2012 disponovala PF UK tzv. institucionálním rozvojovým plánem na podporu učitelské mobility (IRP) fiancovaný prostřednictvím rektorátu UK ze zdrojů MŠMT.

Uvedený IRP, s jehož zachováním se počítá i pro příští roky, umožňuje především dlouhodobější studijní pobyty na zahraničních institucích (univerzitách či výzkumných pracovištích) v době trvání obvykle jeden a více měsíců. Tato forma podpory má směřovat zejména k vypracování habilitačních prací, prací pro jmenovací řízení, popř. jiných významných publikačních výstupů. Financování pokrývá obvykle náklady na dopravu a diety.

Bližší informace je možno získat na zahraničním oddělení PF UK (Mgr. David Kohout).

 

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111