JUDr. Petr Šustek, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel
  • OBD

Zaměstnání

Katedra občanského práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 453

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 130 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
pondělí 09:40 - 11:40Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze
AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Dvořák J., Švestka J., Zuklínová M., Beran K., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Liška P., Macková A., Pauknerová M., Plíva S., Salač J., Šustek P., Thöndel A.Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část2016kniha978-80-7552-187-3
Šustek P., Holčapek T., Hlaváček K., Hrdličková A., Jirásková K., Král J., Povolná M., Salač J., Široká L., Šolc M.Zdravotnické právo2016kniha978-80-7552-321-1
Šustek P.Zdravotnické právo2016část knihy978-80-7552-321-1
Šustek P.Zdravotničtí pracovníci2016část knihy978-80-7552-321-1
Šustek P.Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků2016část knihy978-80-7552-321-1
Šustek P.Právo veřejného zdraví2016část knihy978-80-7552-321-1
Šustek P.Trestní odpovědnost právnických osob ve zdravotnictví2016část knihy978-80-7552-321-1
Šturma P., Scheu H., Lipovský M., Vala O., Machoň L., Lukasová M., Šustek P., Tymofeyeva A., Kundrák V., Konůpka P.Preventivní mechanismy dle Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení2016kniha978-80-87975-59-6
Šustek P.Poskytování zdravotních služeb v České republice ve světle Úmluvy OSN proti mučení2016část knihy978-80-87975-59-6
Šustek P.Zadržovací právo2015část knihy978-80-7478-935-9
Šustek P., Povolná M.RIGHT TO HEALTHCARE: SUSTAINABILITY OF THE INSURANCE SYSTEM AND THE SITUATION IN THE CZECH REPUBLIC2015článek v časopise2179-7943
Šustek P., Povolná M., Hlaváček K.Právo na zdravotní péči a jeho ekonomické limitace2015článek v časopise0000-0000
Dvořák J., Švestka J., Bláhová I., Dvořák T., Elischer D., Fiala J., Frinta O., Salač J., Šustek P., Thöndel A., Hendrychová M.Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva2015kniha978-80-7478-935-9
Holčapek T., Šustek P.Občanský zákoník. Komentář § 92-1032014část knihy978-80-7478-370-8
Pavlík P., Holčapek T., Šustek P.Občanský zákoník. Komentář § 912014část knihy978-80-7478-370-8
Holčapek T., Šustek P.Občanský zákoník. Komentář § 111-1172014část knihy978-80-7478-370-8
Šustek P., Holčapek T.Občanský zákoník. Komentář § 2636-26512014část knihy978-80-7478-630-3
Svoboda P., Ondřejek P., Šustek P., Hlaváček K., Povolná M., Šturma P.Filozofické a právně teoretické aspekty lidských práv2013kniha978-80-87146-88-0
Šustek P., Hlaváček K., Povolná M.Právní aspekty racionalizace zdravotní péče2013část knihy978-80-87146-88-0
Šustek P., Holčapek T.Informovaný souhlas: odmítnutí zdravotní péče2011článek v časopise1211-6432
Šustek P.Ochrana života a zdraví ve Všeobecném občanském zákoníku (Život jako újma?)2011část knihy978-80-7357-753-7
Dvořák J., Malý K., Schauer M., Eliáš K., Seltenreich R., Lingelbach G., Soukup L., Kuklík J., Gábriš T., Skřejpková P., Malec D., Balík S., Kindl V., Tomášek M., Šustek P. , et al.200 let Všeobecného občanského zákoníku2011kniha978-80-7357-753-7
Šustek P.Pokyny DNR a ochrana osobnosti2010část knihy978-80-87146-31-6
Šustek P.Informovaný souhlas dítěte v některých kolizních situacích2009část knihy978-80-87146-25-5
Mrázová I., Šustek P.Jednání nezletilce v americkém common law a v České republice2009část knihy978-80-7357-432-1
Švestka J., Dvořák J., Elischer D., Frinta O., Pohl T., Tégl P., Šustek P.Občanské právo hmotné 12009kniha978-80-7357-468-0
Šustek P.Informovaný souhlas : teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnictví 2007kniha978-80-7357-268-6
Šustek P.Podmínky a forma informovaného souhlasu: teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnictví 2007článek v časopise1214-7966
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2017

více...

Jurisprudence 6/2016

více...

Právněhistorické studie č. 46/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111