Úřední deska

Akademický rok 2016/2017 | Akademický rok 2015/2016 | Magisterský studijní program Právo a právní věda | Zadávací řízení na PF UK | Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. | Archiv | Výběrová řízení na PF UK | Archiv | Oznámení o uložení písemnosti | Informace o přijímacím řízení | Písemnosti stanovené zákonem | Dlouhodobý záměr | Výroční zprávy | Informace o harmonogramu akademického roku | Informace stanovené ve Statutu Univerzity Karlovy | Ostatní dokumenty | Výzvy k zápisu
Magisterský studijní program Právo a právní věda Formát Vloženo Vložil
Seznam předsedů a členů komisí pro státní závěrečné zkoušky (nová akreditace) pdf 31.05.2016 Alena Votýpková komise pro státní závěrečné zkoušky i. ii. a ii.pdf
Akademický rok 2016/2017 Formát Vloženo Vložil
Studijní program Právo a pravní věda pdf 24.05.2016 Alena Votýpková Studijní program pravo_a_pravni_veda16-17.pdf
Charakteristiky povinných předmětů pdf 24.05.2016 Alena Votýpková Pp2016-charakt.pdf
Charakteristiky povinně volitelných předmětů pdf 24.05.2016 Alena Votýpková Pvp2016-charakt.pdf
Charakteristiky jazykových povinně volitelných předmětů pdf 24.05.2016 Alena Votýpková Jpvp2016-charakt.pdf
Akademický rok 2015/2016 Formát Vloženo Vložil
Studijní program Právo a pravní věda pdf 18.06.2015 Stanislav Potěšil Studijní program pravo_a_pravni_veda.pdf
Charakteristiky povinných předmětů pdf 18.06.2015 Stanislav Potěšil Pp.pdf
Charakteristiky povinně volitelných předmětů pdf 18.06.2015 Stanislav Potěšil Pvp.pdf
Zadávací řízení na PF UK Formát Vloženo Vložil
Profil zadavatele článek 02.04.2014 Stanislav Potěšil
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Formát Vloženo Vložil
Odpoved - p. Malacova pdf 18.05.2016 Marta Chromá 20160517131116254-106.pdf
Priloha 1 - p. Malacova pdf 18.05.2016 Marta Chromá Priloha 1-106.pdf
Priloha 2 - p. Malacova pdf 18.05.2016 Marta Chromá Priloha 2-106.pdf
Priloha 3 - p. Malacova pdf 18.05.2016 Marta Chromá Priloha 3-106.pdf
Výběrová řízení na PF UK Formát Vloženo Vložil
Rozhodnutí děkana - výběrové řízení na obsazení místa asistenta/ asistentky na katedře evropského práva dne 14. března 2016 pdf 22.03.2016 Alena Votýpková img-321134407-0001.pdf
Rozhodnutí děkana - výběrové na obsazení míst akademických pracovníků (asistenti a odborní asistenti) na katedře trestního práva dne 5. února 2016 pdf 19.02.2016 Alena Votýpková img-219091824-0001.pdf
Rozhodnutí děkana - výběrové řízení na obsazení místa asistenta/ asistentky na katedře politologie a sociologie dne 9. února 2016 pdf 18.02.2016 Alena Votýpková img-218104227-0001.pdf
Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje - výběrové řízení na obsazení místa asistenta/ asistentky na katedře evropského právana zkrácený úvazek pdf 14.01.2016 Alena Votýpková img-113164807-0001.pdf
Archiv Formát Vloženo Vložil
Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pdf 16.12.2015 Alena Votýpková img-z16091503-0001.pdf
Rozhodnutí děkana - výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře národního hospodářství dne 11. listopadu 2015 pdf 19.11.2015 Alena Votýpková img-y19095107-0001.pdf
Výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků pdf 20.10.2015 Alena Votýpková img-x20091859-0001 (1).pdf
Rozhodnutí děkana - výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře teorie práva a právních učení dne 25. září 2015 pdf 06.10.2015 Alena Votýpková img-x06101730-0001.pdf
Rozhodnutí děkana - výběrové řízení na obsazení 1 místa asistenta/asistentky nebo odborného asistenta/odborné asistentky pro výuku právnické angličtiny a 1 místa asistenta/asistentky nebo odborného asistenta/odborné asistentky pro výuku právnické ruštiny na katedře jazyků dne 24. června 2015 pdf 03.07.2015 Alena Votýpková img-630134906-0001.pdf
Rozhodnutí děkana - výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře mezinárodního práva dne 30. června 2015 pdf 03.07.2015 Alena Votýpková img-703074034-0001.pdf
Rozhodnutí děkana - výběrové řízení na obsazení 1 místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře práva životního prostředí dne 15. června 2015 pdf 19.06.2015 Alena Votýpková img-619122526-0001.pdf
Rozhodnutí děkana - výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře evropského práva dne 8. 1. 2015 pdf 20.01.2015 Alena Votýpková img-119105528-0001.pdf
Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře teorie práva a právních učení na kratší pracovní úvazek (0,25) pdf 10.06.2015 Alena Votýpková img-610080142-0001.pdf
Výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků pdf 30.04.2015 Alena Votýpková img-430121030-0001.pdf
Rozhodnutí děkana - výběrové řízení na obsazení 1 místa odborného asistenta/ odborné asistentky na částečný pracovní úvazek na katedře pracovího práva a práva sociálního zabezpečení dne 15. 9. 2014 pdf 24.09.2014 Alena Votýpková img-923130322-0001.pdf
Rozhodnutí děkana - výběrové řízení na obsazení 2 míst asistentů/asistentek nebo odborných asistentů/odborných asistentek na katedře ústavního práva dne 2. července 2014 pdf 09.07.2014 Alena Votýpková img-709095438-0001.pdf
Rozhodnutí děkana - výběrové řízení na obsazení 2 míst asistentů/asistentek nebo odborných asistentů/odborných asistentek na katedře občanského práva se zaměřením na občanské právo procesní dne 26. června 2014 pdf 07.07.2014 Alena Votýpková img-704121524-0001.pdf
Rozhodnutí děkana na obsazení 1 místa asistenta/asistentky na katedře evropského práva a 1 místa asistenta/asistentky na katedře správního práva pdf 08.09.2014 Alena Votýpková img-904110747-0001.pdf
Výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků pdf 15.04.2014 Stanislav Potěšil img-415125811-0001.pdf
Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrová řízení pdf 16.06.2014 Monika Priatková img-616134436-0001.pdf
Rozhodnutí děkana - výběrové řízení na obsazení 1 místa asistenta/asistentky na katedře trestního práva dne 9. června 2014 pdf 16.06.2014 Alena Votýpková img-613123120-0001.pdf
Oznámení o uložení písemnosti Formát Vloženo Vložil
Archiv Formát Vloženo Vložil
Hana Černá článek 13.10.2015 Miroslav Sojka
Zsófia Folková článek 02.11.2015 Miroslav Sojka
Bc. Martina Černá článek 02.11.2015 Miroslav Sojka
Tomáš Nosek, 4. roč. článek 06.11.2015 Miroslav Sojka
Oznámení o uložení písemností studentům - Brandtlová Nicola článek 04.12.2015 Miroslav Sojka
Oznámení o uložení písemností studentům - Jiří Jan Trestr článek 06.01.2016 Miroslav Sojka
Hraniční prospěchový průměr pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky pdf 30.11.2015 Miroslav Sojka Hraniční prospěchový průměr.pdf Oznámení o uložení písemností studentům - Marek Poloni článek 30.03.2016 Miroslav Sojka Oznámení o uložení písemností - Lupoměský Jan článek 05.05.2016 Miroslav Sojka
Informace o přijímacím řízení Formát Vloženo Vložil
Podminky pro ak.rok 2016-17 docx 13.12.2015 Marta Chromá Pf_podmnky-uprava-po-prezkumu_final-as-vcetnepearson.docx
podmínky 2015-16 docx 02.11.2014 Marta Chromá Podminky pro prijeti ke studiu-2015-2016.docx
Podmínky přijímacího řízení do doktorského studijního programu pro akademický rok 2016/2017 05. 01. 2016 docx 19.01.2016 Alena Votýpková Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu.docx
Dlouhodobý záměr Formát Vloženo Vložil
Indikátory plnění jednotlivých částí Dlouhodobého záměru docx 10.05.2016 Alena Votýpková Indikátory plněni DZ.docx
Dlouhodobý záměr Právnické fakulty Univerzity Karlovy na období 2016-2020 docx 10.05.2016 Alena Votýpková Dlouhodoby-zamer-2016-2020.docx
Projednaná změna Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké činnosti PF UK pro léta 2014/2015 docx 28.07.2014 Alena Votýpková Změna dlouhodobého záměru.docx
Aktualizace Dlouhodobého záměru PF UK pro léta 2014/2015 docx 24.03.2014 Monika Priatková aktualizace.docx
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké činnosti Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na léta 2011 – 2015 doc 08.01.2013 Alena Votýpková Dlouhodoby zamer PF UK na léta 2011 - 2015 .doc
Výroční zprávy Formát Vloženo Vložil
Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty za rok 2014 pdf 29.09.2015 Alena Votýpková Vyrocni zprava o cinnosti za rok 2014.pdf
Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty za rok 2013 pdf 03.09.2014 Alena Votýpková Vyrocni zprava o cinnosti za rok 2013.pdf
Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty za rok 2012 pdf 22.08.2013 Alena Votýpková Vyrodni zprava o cinnosti za rok 2012.pdf
Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty za rok 2010 pdf 03.01.2013 Alena Votýpková Vyrocni zprava o cinnosti za rok 2010.pdf
Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty za rok 2009 pdf 03.01.2013 Alena Votýpková Vyrocni zprava o cinnosti za rok 2009.pdf
Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty za rok 2008 pdf 03.01.2013 Alena Votýpková Vyrocni zprava o cinnosti za rok 2008.pdf
Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty za rok 2007 pdf 03.01.2013 Alena Votýpková Vyrocni zprava o cinnosti za rok 2007.pdf
Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty za rok 2006 pdf 03.01.2013 Alena Votýpková Vyrocni zprava o cinnosti za rok 2006.pdf
Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty za rok 2005 pdf 03.01.2013 Alena Votýpková Vyrocni zprava o cinnosti za rok 2005.pdf
Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty za rok 2004 pdf 03.01.2013 Alena Votýpková Vyrocni zprava o cinnosti za rok 2004.pdf
Informace o harmonogramu akademického roku Formát Vloženo Vložil
Harmonogram akademického roku 2015/2016 pro magisterský studijní program pdf 26.10.2015 Stanislav Potěšil Opatreni dekana c 13_2015_3_příloha .pdf
Harmonogram akademického roku 2015/2016 pro doktorský studijní program doc 30.06.2015 Alena Votýpková Harmonogram akademického roku 2015-2016 .doc
Opatření děkana č. 5/2014 Harmonogram akademického roku 2014/2015 pro magisterský studijní program docx 18.06.2014 Alena Votýpková Opatreni dekana 5_2014.docx
Opatření děkana č. 6/2014 Harmonogram akademického roku 2014/2015 pro doktorský studijní program docx 18.06.2014 Alena Votýpková Opatreni dekana 6_2014.docx
Ostatní dokumenty Formát Vloženo Vložil
Druhy a výše poplatků spojených se studiem na Univerzitě Karlově v Praze pro akademický rok 2016/2017 pdf 03.03.2016 Alena Votýpková Uk-917-vyse_poplatku_na_uk_2016_2017.pdf
Karolinka 2015/2016 pdf 16.12.2015 Alena Votýpková karolinka_2015_06 (3).pdf
Karolinka 2014/2015 pdf 07.10.2014 Alena Votýpková Karolinka 2014/2015.pdf
Druhy a výše poplatků spojených se studiem na Univerzitě Karlově v Praze pro akademický rok 2014/2015 pdf 28.02.2014 Stanislav Potěšil Poplatky_2014_2015.pdf
Druhy a výše poplatků spojených se studiem na Univerzitě Karlově v Praze pro akademický rok 2015/2016 pdf 20.02.2015 Ondřej Marek Druhy a výše poplatků v akademickém roce 2015-2016.pdf
Výzvy k zápisu Formát Vloženo Vložil
Výzva k zápisu po přerušení studia do magisterského studijního programu v náhradním termínu (27) článek 23.05.2016 Lada Šafrová
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2016

více...

Jurisprudence 6/2015

více...

Právněhistorické studie č. 45/1

více...

PLWP (Working Papers) 2015/III

více...

Univerzita Karlova v Praze
© 2012 - 2015 Právnická fakulta
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111