Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

Informace k dokumentům předmětů KPP a PSZ | Doktorské studium | Letní semestr 2016-2017 | Zkouškové otázky z předmětů společného základu | Právo sociálního zabezpečení II | Pracovní právo II | Pracovní právo v aplikační praxi - veřejnoprávní aspekty | Úvod do sociální politiky | Rodinná politika | Moot court - pracovní právo | Smluvní volnost a ochrana osob v zaměstnání, flexicurita | Politika zaměstnanosti a personální řízení | Sociální zabezpečení v evropských zemích | Zimní semestr 2016-2017 | Ochrana osobních údajů zejména se zaměřením na pracovněprávní vztahy | Pracovní právo I. | Právo sociálního zabezpečení I. | Sociální deviace | Sociální politika v evropských zemích | Pracovní právo v aplikační praxi - soukromoprávní aspekty | Pracovněprávní spory - případové studie | Letní semestr 2015-2016 | Zimní semestr 2015-2016 | Letní semestr 2014-2015 | Zimní semestr 2014-2015 | Letní semestr 2013-2014 | Zimní semestr 2013-2014 | Letní semestr 2012-2013 | Zimní semestr 2012-2013 | Ostatní dokumenty | Otázky ke 2. části státní zkoušky
Informace k dokumentům předmětů KPP a PSZ Formát Vloženo Vložil
Informace k dokumentům předmětů KPP a PSZ docx 23.03.2017 Vladislava Informace k dokumentům předmětů kpp a psz.docx
Doktorské studium Formát Vloženo Vložil
Povinné přednášky pro doktorandy I. ročníku KPP a PSZ docx 23.03.2017 Vladislava Přednášky pro doktorandy I. ročníku kpp a psz.docx
Zkouškové otázky z předmětů společného základu Formát Vloženo Vložil
Zkušební otázky z předmětu Pracovní právo - platné pro ZS 2016/17 docx 15.09.2016 Vladislava Pp (otázky_2016-2017).docx
PSZ II. - otázky pro 2016/2017 doc 17.05.2016 Jakub Morávek Psz_(otázky_2016-2017).doc
Zkušební otázky z PP-ZS 2017/18 docx 03.02.2017 Vladislava Pp ii - zkusebni otazky od 2016-2017 (1).docx
Právo sociálního zabezpečení II Formát Vloženo Vložil
Prameny ke studiu předmětu: Právo sociálního zabezpečení doc 06.09.2016 Vladislava Prameny ke studiu psz (4).doc
Přednášky a semináře z PSZ ZS 2016/17 doc 20.10.2016 Vladislava Rozvrh psz-zs - 2016-2017_fin (2).doc
Pracovní právo II Formát Vloženo Vložil
Obsahové a personální rozvržení přednášek z PP pro ZS 2016/17 doc 15.09.2016 Vladislava Obsahové a personální rozvržení přednášek z pp na zs 16-17 (2).doc
Obsahové rozvržení seminářů z PP II ZS 2016/2017 doc 15.09.2016 Vladislava Obsahového rozvržení seminářů pp - zs 16-17.doc
Pracovní právo v aplikační praxi - veřejnoprávní aspekty Formát Vloženo Vložil
Rámcové obsahové a personální rozvržení předmětu PP v aplikační praxi - VPA ZS 2016/2017 doc 08.11.2016 Vladislava Pp v aplikační praxi - vpa zs 16-17_4.doc
Úvod do sociální politiky Formát Vloženo Vložil
Úvod do sociální politiky - výuka v ZS 2016/2017 doc 16.09.2016 Vladislava 160915_Úvod do soc. pol..doc
Rodinná politika Formát Vloženo Vložil
Sylabus přednášek ve výběrovém předmětu Rodinná politika doc 16.09.2016 Vladislava 160915_rodinná politika.doc
Moot court - pracovní právo Formát Vloženo Vložil
Anotace docx 16.09.2016 Vladislava 160915_moot court pracovní právo (1).docx
Smluvní volnost a ochrana osob v zaměstnání, flexicurita Formát Vloženo Vložil
Smluvní volnost a ochrana osob v zaměstnání, flexicurita - anotace předmětu docx 28.11.2016 Vladislava Flexijistota anotace vp2016 (3).docx
Politika zaměstnanosti a personální řízení Formát Vloženo Vložil
Politika zaměstnanosti a personální řízení - osnova výběrového předmětu doc 26.09.2016 Vladislava polit_zam_per_riz_2015_16_ver3 (3).doc
Sociální zabezpečení v evropských zemích Formát Vloženo Vložil
PVP Sociální zabezpečení v evropských zemích docx 07.12.2016 Vladislava Pvp soc. zab. v evropských. zemích (2).docx
Ochrana osobních údajů zejména se zaměřením na pracovněprávní vztahy Formát Vloženo Vložil
Témata přednášek docx 25.01.2016 Jakub Morávek Oou - 2015-2016.docx
Zkouškové otázky docx 25.01.2016 Jakub Morávek Oou - 2015-2016 (otázky).docx
Pracovní právo I. Formát Vloženo Vložil
Otázky z předmětu Pracovní právo I. (platné od letního semestru 2015/2016) docx 10.02.2016 Jakub Morávek 160203_otázky_pp.docx
Pravidla pro absolvování zápočtu z předmětu Pracovní právo I. docx 10.02.2016 Jakub Morávek 160205_pp_zápočet.docx
Pracovní právo I. - semináře doc 10.02.2016 Jakub Morávek 160208_pp (semináře).doc
Pracovní právo I. - přednášky doc 10.02.2016 Jakub Morávek 160208_pp(přednášky).doc
Právo sociálního zabezpečení I. Formát Vloženo Vložil
Pravidla pro absolvování zápočtu z předmětu Právo sociálního zabezpečení I. docx 10.02.2016 Jakub Morávek 160208_psz_zápočet.docx
Semináře a přednášky z předmětu Právo sociálního zabezpečení I. doc 10.02.2016 Jakub Morávek 160203_rozvrh psz-ls-2015-2016.doc
Pravidla přihlášení do moodlu pdf 10.02.2016 Jakub Morávek Přihlášení do systému moodle.pdf
Prameny ke studiu Práva sociálního zabezpečení I. a II. doc 16.02.2016 Jakub Morávek Prameny ke studiu psz.doc
Sociální deviace Formát Vloženo Vložil
Sociální deviace doc 10.02.2016 Jakub Morávek 160208_sociální deviace.doc
Otázky ke zkoušce z výběrového předmětu „Sociální deviace“, letní semestr 2016 docx 18.05.2016 Vladislava Otázky ke zkoušce 1 (2).docx
Sociální politika v evropských zemích Formát Vloženo Vložil
Sociální zabezpečení v evropských zemích doc 10.02.2016 Jakub Morávek 160208_spvez.doc
Informace ke zkoušce ze "Sociální politiky v evropských zemích" docx 18.05.2016 Vladislava Informace ke zkoušce ze (1).docx
Pracovní právo v aplikační praxi - soukromoprávní aspekty Formát Vloženo Vložil
Pracovní právo v aplikační praxi - soukromoprávní aspekty doc 10.02.2016 Jakub Morávek 160208_pp v ap - spa.doc
Pracovněprávní spory - případové studie Formát Vloženo Vložil
Pracovněprávní spory - případové studie doc 10.02.2016 Jakub Morávek 160208_pps.doc
Zimní semestr 2015-2016 Formát Vloženo Vložil
Moot court pracovní právo docx 19.09.2015 Jakub Morávek Moot court pracovní právo.docx
Politika zaměstnanosti a personální řízení doc 19.09.2015 Jakub Morávek Politika zaměstnanosti a personální řízení.doc
Pracovní právo II. - přednášky doc 19.09.2015 Jakub Morávek Pracovná právo ii. - přednášky.doc
Pracovní právo II. - semináře doc 19.09.2015 Jakub Morávek Pracovní právo ii. - semináře.doc
Pracovní právo v aplikační praxi - veřejnoprávní aspekty doc 19.09.2015 Jakub Morávek Pracovní právo v alikační praxi.doc
Prameny ke studiu PSZ doc 19.09.2015 Jakub Morávek Prameny ke studiu psz.doc
Rodinná politika doc 19.09.2015 Jakub Morávek Rodinná politika.doc
Sociální zabezpečení v EU doc 19.09.2015 Jakub Morávek Sociální zabezpčení v eu.doc
Úvod do sociální politiky doc 19.09.2015 Jakub Morávek Úvod do sociální politiky.doc
Sociální zabezpečení migrujících osob doc 19.09.2015 Jakub Morávek Sociální zabezpečení migrujících osob.doc
Tématické a presonální rozvržení přednášek a seminářů z předmětu Právo sociálního zabezpečení II. doc 22.09.2015 Jakub Morávek Rozvrh psz-zs - 2015-2016.doc
Sociální zabezpečení migrujících osob v EU doc 22.09.2015 Jakub Morávek Sociální zabezpečení migrujících osob v eu.doc
Právo sociálního zabezpečení II. - přednášky a semináře doc 25.09.2015 Jakub Morávek Psz ii.doc
Prameny ke studiu pracovního práva doc 25.09.2015 Jakub Morávek Prameny pp.doc
Smluvní volnost a ochrana osob (flexicurita) v zaměstnání docx 05.10.2015 Jakub Morávek Flexijistota anotace vp2015.docx
Zkouškové otázky PP rtf 30.11.2015 Jakub Morávek zkouškové otázky z pracovního práva (1).rtf
Zkouškové otázky PSZ doc 30.11.2015 Jakub Morávek zkušební otázky psz (1).doc
Seznam doporučených témat SVOČ a disertačních prací doc 17.12.2015 Jakub Morávek Seznam doporučených témat doktorských disertačních prací - dsp - pro ak.rok. 2016-17 a násl. a prací svoČ pro ak. rok 2015-6 a násl..doc
Letní semestr 2014-2015 Formát Vloženo Vložil
Pracovní právo I. přednášky doc 07.02.2015 Pp - přednášky.doc
Pracovní právo semináře doc 07.02.2015 Pp - semináře.doc
Pracovní právo v AP SA doc 07.02.2015 Pp v ap.doc
Pracovněprávní studie doc 07.02.2015 Pps.doc
Právo sociálního zabezpečení - prameny doc 07.02.2015 Psz - prameny.doc
Právo sociálního zabezpečení - zápočet docx 07.02.2015 Psz - zápočet.docx
Právo sociálního zabezpečení I. (semináře, přednášky) doc 07.02.2015 Psz.doc
Zápočtový test z PP. I. docx 28.04.2015 Jakub Morávek zapocet_pp.docx
Přihlášení do prostředí moodle pdf 20.05.2015 Jakub Morávek Přihlášení do systému moodle.pdf
Otázka z předmětu Sociální deviace LS 2014/2015 docx 21.05.2015 Jakub Morávek Otázky ke zkoušce z.docx
Zkouškové otázky PP rtf 30.11.2015 Jakub Morávek zkouškové otázky z pracovního práva (1).rtf
Zkouškové otázky - PSZ doc 30.11.2015 Jakub Morávek zkušební otázky psz (1).doc
Zimní semestr 2014-2015 Formát Vloženo Vložil
Pracovní právo - přednášky doc 15.09.2014 Pracovní právo - přednášky.doc
Pracovního práva - semináře doc 15.09.2014 Pracovního práva - semináře.doc
PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE Z PRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ doc 15.09.2014 Přednášky a semináře z PSZ.doc
Sociální zabezpečení migrujících osob v EU doc 15.09.2014 Sociální zabezpečení migrujících osob v eu.doc
Úvod do sociální politiky doc 15.09.2014 Úvod do sociální politiky.doc
Moot court - pracovní právo docx 15.09.2014 Moot court - pracovní právo.docx
Politika zaměstnanosti a personální řízení doc 15.09.2014 Politika zaměstnanosti a personální řízení.doc
Pracovní právo v aplikační praxi - veřejnoprávní aspekty doc 15.09.2014 Pracovní právo v aplikační praxi - veřejnoprávní aspekty.doc
Rodinná politika doc 15.09.2014 Rodinná politika.doc
Zkouškové otázky PSZ doc 15.09.2014 zkušební otázky psz.doc
Zkouškové otázky PP rtf 15.09.2014 zkouškové otázky z pracovního práva.rtf
Úvod do sociální politiky 2014 doc 03.10.2014 Jakub Morávek Úvod do soc.politiky 2014.doc
Prameny ke studiu PP doc 07.10.2014 Jakub Morávek 141005_prameny_ke_studiu_pp.doc
Prameny ke studiu PSZ doc 07.10.2014 Jakub Morávek Prameny ke studiu psz.doc
Úvod do sociální politiky - zkušební otázky doc 26.11.2014 Jakub Morávek Úvod do sociální politiky - zkušební otázky.doc
Prezentace - zaměstnanost 2014 pdf 17.12.2014 Jakub Morávek zamestnanost_20141217.pdf
Letní semestr 2013-2014 Formát Vloženo Vložil
Rámcové obsahové a personální rozvržení výuky předmětu Pracovní právo v aplikační praxi - soukromoprávní aspekty doc 17.02.2014 Monika Priatková Pp v ap - spa - ls 2013-2014_final.doc
Rámcové obsahové a personální rozvržení předmětu Pracovněprávní spory – případové studie doc 17.02.2014 Monika Priatková Pps - ls 1-14_final.doc
Obsahové a personální rozvržení přednášek z pracovního práva doc 17.02.2014 Monika Priatková prednasky z pp ls 2013-14_final.doc
PŘEDNÁŠKY Z PRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ, SEMINÁŘE Z PRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ doc 17.02.2014 Monika Priatková Psz-ls-2013-2014.doc
PŘEDNÁŠKY Z PRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ, SEMINÁŘE Z PRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ doc 17.02.2014 Monika Priatková Rozvrh psz-ls-2013-2014.doc
Obsahové rozvržení seminářů z pracovního práva doc 17.02.2014 Monika Priatková seminare z pp ls 2013-2014_final.doc
Pravidla pro absolvování zápočtového testu z pracovního práva docx 17.02.2014 Monika Priatková zapocet_pp defin.docx
Pravidla pro absolvování zápočtového testu z práva sociálního zabezpečení docx 18.02.2014 Monika Priatková zapocet_psz.docx
Sociální deviace doc 24.02.2014 Sociální deviace 2014.doc
Sociální politika v evropských zemích doc 24.02.2014 Spvez 2014.doc
Otázky ke zkoušce z Pracovního práva od LS 2013/2014 rtf 24.03.2014 zkouškové otázky z pracovního právai (na akademický rok 2013-14).rtf
Sociální deviace - otázky docx 26.05.2014 Otázky ke zkoušce z.docx
Zimní semestr 2013-2014 Formát Vloženo Vložil
Obsahové a personální rozvržení přednášek a seminářů z práva sociálního zabezečení doc 26.09.2013 Obsahové a personální rozvržení přednášek a seminářů z práva sociálního zabezečení.doc
Obsahové a personální rozvržení přednášek z pracovního práva doc 26.09.2013 Obsahové a personální rozvržení přednášek z pracovního práva.doc
Obsahové rozvržení seminářů z pracovního práva doc 26.09.2013 Obsahové rozvržení seminářů z pracovního práva .doc
Politika zaměstnanosti a personální řízení doc 26.09.2013 Politika zaměstnanosti a personální řízení.doc
Pracovní právo v aplikační praxi - veřejnoprávní aspekty doc 26.09.2013 Pracovní právo v aplikační praxi - veřejnoprávní aspekty.doc
Rodinná politika doc 26.09.2013 Rodinná politika.doc
Smluvní volnost a ochrana osob v zaměstnání, flexicurita docx 26.09.2013 Smluvní volnost a ochrana osob v zaměstnání, flexicurita .docx
Sociální zabezpečení migrujících osob v EU doc 26.09.2013 Sociální zabezpečení migrujících osob v eu.doc
Sociální zabezpečení v evropských zemích docx 26.09.2013 Sociální zabezpečení v evropských zemích.docx
Úvod do sociální politiky 2013 doc 26.09.2013 Úvod do sociální politiky 2013.doc
Letní semestr 2012-2013 Formát Vloženo Vložil
Pravidla pro absolvování testu Z pp docx 16.05.2013 Pravidla pro absolvování zápočtového testu z pp.docx
Pravidla pro absolvování testu z PSZ docx 16.05.2013 Pravidla pro absolvování zápočtového testu z psz.docx
Prameny pracovního práva doc 21.02.2013 Prameny pp ke dni 12.2.2013.doc
Pracovní právo -přednášky doc 21.02.2013 přednášky z pp ls 2012-13_final.doc
Pracovní právo - semináře doc 21.02.2013 semináře z pp ls 2012-13_final.doc
Právo sociálního zabezpečení - přednášky a semináře doc 21.02.2013 Rozvrh psz-ls-2012-2013.doc
Sociální deviace doc 21.02.2013 Sociální deviace 2013.doc
Sociální politika v EZ doc 21.02.2013 Sp_v_ez._2013_doc.doc
Pramenty ke studiu PSZ doc 25.02.2013 Prameny ke studiu psz.doc
PP v apl.praxi - spa pdf 21.03.2013 Pp v ap - spa - ls 12-13_final2.pdf
Pracovněprávní spory pdf 21.03.2013 Pps - ls 1-13_final_6.pdf
Otázky ke zkoušce z výběrového předmětu Sociální deviace docx 23.05.2013 Stanislav Potěšil Otázky ke zkoušce z.docx
Zimní semestr 2012-2013 Formát Vloženo Vložil
nové zkouškové otázky z pracovního práva II (na akademický rok 2012-13) rtf 20.01.2013 Lukáš Bohuslav nové zkouškové otázky z pracovního práva ii (na akademický rok 2012-13).rtf
Politika zaměstnanosti a personální řízení doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav Politika zaměstnanosti a personální řízení.doc
Pracovní právo - přednášky doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav Pracovní právo - přednášky.doc
Pracovní právo - semináře doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav Pracovní právo - semináře.doc
Pracovní právo v aplikační praxi - veřejnoprávní aspekty doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav Pracovní právo v aplikační praxi - veřejnoprávní aspekty.doc
Právo sociálního zabezpečení doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav Právo sociálního zabezpečení.doc
Rodinná politika doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav Rodinná politika.doc
Smluvní volnost a ochrana osob (flexicurita) v zaměstnání doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav Smluvní volnost a ochrana osob (flexicurita) v zaměstnání.doc
Sociální zabezpečení migrujících osob v EU doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav Sociální zabezpečení migrujících osob v eu.doc
Sociální zabezpečení v evropských zemích docx 20.01.2013 Lukáš Bohuslav Sociální zabezpečení v evropských zemích.docx
Témata diplomových prací z PSZ doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav Témata diplomových prací z psz.doc
Úvod do sociální politiky doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav Úvod do sociální politiky.doc
zkušební otázky PSZ doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav zkušební otázky psz.doc
Ostatní dokumenty Formát Vloženo Vložil
Témata diplomových prací PP doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav Témata diplomových prací pp.doc
Doporučené aktuální okruhy témat doktorských disertačních prací (a prací SVOČ) z pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. doc 17.04.2013 Stanislav Potěšil Seznam témat ddp (svoČ).doc
Seznam doporučené literatury k rigorózní zkoušce a státní doktorké zkoušce z PP a PSZ (shválený 13.3.2014) doc 24.03.2014 Seznam doporučené literatury k rigorózní zkoušce a státní doktorké zkoušce z pp a psz (shválený 13.3.2014).doc
Otázky ke 2. části státní zkoušky Formát Vloženo Vložil
Zkušební otázky z PP k 2. části SZZ - obecná část doc 14.09.2017 Vladislava Pp - obecná část, od ak. r. 2017/18.doc
Zkušební otázky z PP k 2. části SZZ - zvláštní část docx 14.09.2017 Vladislava Pp - zvláštní část, od ak. r. 2017/18 .docx
Zkušební otázky z PSZ k 2. části SZZ - obecná část doc 14.09.2017 Vladislava Psz - obecná část, od ak. r. 2017/18.doc
Zkušební otázky z PSZ k 2. části SZZ - zvláštní část docx 14.09.2017 Vladislava Psz - zvláštní část, od ak. r. 2017/18.docx
Otázky PSZ - obecná část - do konce ak. r. 2016/17 doc 20.09.2017 Vladislava Otázky PSZ - obecná část, verze 30-4-2013.doc
Otázky PSZ - zvláštní část - do ak.r. 2016/17 docx 20.09.2017 Vladislava Otázky PSZ - zvláštní část, verze 30-4-2013.docx
Otázky PP - obecná část, do ak. r. 2016/17 doc 20.09.2017 Vladislava Otázky PP - obecná část, verze 30-4-2013.doc
Otázky PP - zvláštní část, do ak. r. 2016/17 docx 20.09.2017 Vladislava Otázky PP - zvláštní část, verze 30-4-2013.docx
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2017

více...

Jurisprudence 2/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111