Katedra národního hospodářství

Teorie národního hospodářství | Diplomové práce | PVP - Vybrané otázky kapitálového trhu | PVP - Hospodářská politika | PVP - Ekonomika a řízení firmy | PVP - Behaviorální ekonomie v národohospodářské praxi | PVP - Ekonomická teorie správy akciových společností | PVP - Podnikové a manažerské finance | PVP - Regulace finančních trhů | TNH I - Semináře dr. Seknička 2017 | TNH II semináře - dr. Seknička | TNH semináře- dr. Potužák | PVP - Statistika pro právníky | PVP - Vybrané kapitoly z dějin ekonomického myšlení | PVP - Institucionální ekonomie a ekonomie veřejného sektoru | PVP - Etika v podnikání | Ostatní dokumenty
Teorie národního hospodářství Formát Vloženo Vložil
Požadavky ke splnění seminářů TNH II ZS 2017/2018 docx 18.09.2017 Marie Švehlová Tnh ii požadavky ke splnění seminářů zs 2017_18.docx
Podmínky zakončení předmětu TNH I a II 2017/2018 doc 04.10.2016 Marie Švehlová Podmínky zakonceni tnh 2017_2018.doc
Tematické okruhy z předmětu teorie národního hospodářství 2017 doc 22.02.2017 Marie Švehlová Tematické okruhy z předmětu teorie národního hospodářství 2017.doc
TNH I - Etapy vývoje ekonomie pdf 21.02.2013 Marie Švehlová Tnh - etapy vývoje ekonomie.pdf
Rozvaha v plném rozsahu pdf 12.04.2017 Marie Švehlová Rozvaha v plném rozsahu1.pdf
Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu pdf 12.04.2017 Marie Švehlová Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu.pdf
TNH - rozvaha ve zjednodušeném rozsahu pdf 27.11.2015 Marie Švehlová rozvaha ve zjednodušeném rozsahu.pdf
Diplomové práce Formát Vloženo Vložil
TNH informace k DP 2016/2017 docx 17.10.2016 Marie Švehlová Tnh informace k dp 2016-17.docx
PVP - Vybrané otázky kapitálového trhu Formát Vloženo Vložil
VOKT - zkouškové otázky 2017 doc 18.04.2016 Marie Švehlová Vokt - zkouškové otázky 2017.doc
PVP - VOKT Sylabus 2017 doc 28.02.2017 Marie Švehlová Pvp-vokt sylabus 2017.doc
Externisté - Jan Vybíral - Fúze a akvizice ppt 03.05.2017 Marie Švehlová Fúze a akvizice, vybíral_prednaska_pf_uk_2017.ppt
Externisté - Luboš Mazanec - Právní aspekty IPO pptx 25.04.2017 Marie Švehlová Právní aspekty ipo 2017.pptx
Externisté - Ing. Helena Čacká - Vypořádání obchodu s CP pptx 25.04.2017 Marie Švehlová Vypořádání obchodu s cp 2017.pptx
Externisté - Ing. Jana Horová - Obchodování na BCPP pptx 25.04.2017 Marie Švehlová Obchodování na bcpp 2017.pptx
P-1 Finanční a kapitálový trh pptx 04.05.2017 Marie Švehlová Vokt (p-1) finanční a kapitálový trh .pptx
P-2 Investování na kapitálových trzích ppt 19.05.2017 Marie Švehlová Vokt (p-2) investování na kapitálových trzích .php.ppt
P-3 Úvod do práva kapitálového trhu pptx 04.05.2017 Marie Švehlová Vokt (p-3) Úvod do práva kapitálového trhu .pptx
P-5 Organizér regulovahého trhu a jeho právní úprava pptx 04.05.2017 Marie Švehlová Vokt (p-5) organizátor regulovaného trhu a jeho právní úprava.pptx
P-6a Vývoj právní úpravy burzovnictví do roku 1952 pptx 04.05.2017 Marie Švehlová Vokt (p-6a) vývoj právní úpravy burzovnictví do roku 1952 .pptx
P-6b Obchodování na regulovaném trhu s CP pptx 04.05.2017 Marie Švehlová Vokt (p-6b) obchodování na regulovaném trhu s cp.pptx
P-6c Obchodování a vypořádání obchodů na regulovaném trhu s cennými papíry v ČR pptx 04.05.2017 Marie Švehlová Vokt (p-6c) obchodování a vypořádání obchodů na regulovaném trhu s cennými papíry v Čr.pptx
P-8 Komoditní burzy v ČR ppt 04.05.2017 Marie Švehlová Vokt (p-8) komoditní burzy v Čr .ppt
P-9 Regulace kapitálových trhů pptx 04.05.2017 Marie Švehlová Vokt (p-9) regulace kapitálových trhů.pptx
P-10 Primární emise akcií - IPO pptx 04.05.2017 Marie Švehlová Vokt (p-10) primární emise akcií - ipo.pptx
P-12 Kolektivní investování pptx 16.05.2017 Marie Švehlová Vokt (p-12) kolektivní investování.pptx
P-13 Globalizace kapitálových trhů pptx 16.05.2017 Marie Švehlová Vokt (p-13) globalizace kapitálových trhů.pptx
PVP - Hospodářská politika Formát Vloženo Vložil
Hospodářská politika - zk. otázky 2016 doc 28.04.2014 Marie Švehlová zk otazky vp hospodářská politika 2016.doc
PVP - Ekonomika a řízení firmy Formát Vloženo Vložil
Zkouškové okruhy z předmětu Ekonomika řízení firmy doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav Zkouškové okruhy z předmětu ekonomika řízení firmy.doc
PVP - Behaviorální ekonomie v národohospodářské praxi Formát Vloženo Vložil
Behaviorální ekonomie v NH praxi - info, přehledy docx 07.11.2016 Marie Švehlová Behaviorální ekonomie_sylabus_final (1) (7).docx
PVP - Ekonomická teorie správy akciových společností Formát Vloženo Vložil
ETSAS - info, přehled docx 07.11.2016 Marie Švehlová Pvp - etsas - info.docx
Zkouškové otázky docx 07.11.2016 Marie Švehlová Etsas - zkouškové otázky.docx
PVP - Podnikové a manažerské finance Formát Vloženo Vložil
Podnikové a manažerské finance - info, přehled docx 07.11.2016 Marie Švehlová Podnikové a manažerské finance.docx
PVP - Regulace finančních trhů Formát Vloženo Vložil
Regulace finančních trhů - info, přehled doc 07.11.2016 Marie Švehlová Sylabus - regulace finančních trhů.doc
PRES_Regulace financnich trhu_Velka_Britanie a USA ppt 04.05.2017 Marie Švehlová Pres_regulace financnich trhu_velka_britanie a usa.ppt
PRES_Regulace a dohled bank v CR ppt 04.05.2017 Marie Švehlová Pres_regulace a dohled bank v cr.ppt
Mgr. Šebestová - Investiční služby - 25.4.2017 pptx 27.04.2017 Marie Švehlová Regulace sebestova ft_prf cuni_investiční služby.pptx
Mgr. Šebestová - Regulace FT 18.4.2017 pdf 19.04.2017 Marie Švehlová Regulace ft_prf cuni 2017.pdf
Mgr. Šebestová - Kolektivní investování 18.4.2017 pdf 19.04.2017 Marie Švehlová Kolektivní investování_prf_cuni_2017.pdf
Doc. Tůma - Who supervizes the supervisor - 7.3.2017 pptx 21.03.2017 Marie Švehlová Who_supervizes_the_supervisor.pptx
Doc. Tůma - CNB regulatory and supervision tools 2017 - 7.3.2017 pptx 10.03.2017 Marie Švehlová Cnb_regulatory_and_supervision_tools_2017_prf.pptx
Ing. Radek Urban - Commission Banking Communication - 3.4.2017 pdf 27.04.2017 Marie Švehlová Commission banking communication 2013.pdf
Ing. Radek Urban - Banco Cooperativo Espanol v. SRB - re SRF contribution - 3.4.2017 pdf 27.04.2017 Marie Švehlová Banco cooperativo espanol v. srb - re srf contribution 2016.pdf
Ing. Radek Urban - BRRD Article 55 - Clifford Chance - 3.4.2017 pdf 27.04.2017 Marie Švehlová Brrd article 55 _ clifford chance _ may 2015.pdf
TNH I - Semináře dr. Seknička 2017 Formát Vloženo Vložil
S-6 Financování podniku, investice, investování a kapitálový trh pptx 15.05.2017 Marie Švehlová Tnh 1 (s-6) financování podniku, investice, investování a kapitálový trh.pptx
DET - 6 Rakouská škola pptx 15.05.2017 Marie Švehlová Tnh 1 (det-6) rakouská škola.pptx
DET - 5 Neoklasická ekonomie pptx 15.05.2017 Marie Švehlová Tnh 1 (det-5) neoklasická ekonomie.pptx
DET-4 Klasická politická ekonomie pptx 03.05.2017 Marie Švehlová Tnh 1 (det-4) klasická politická ekonomie.pptx
DET-3 Formativní období KPE pptx 04.05.2017 Marie Švehlová Tnh 1 (det-3) formativní období kpe.pptx
S-5 Finanční analýza pptx 03.05.2017 Marie Švehlová Tnh 1 (s-5) finanční analýza (1).pptx
Příloha k TNH I - Grafy nabídka a poptávka pdf 19.04.2017 Marie Švehlová Příloha k tnh i - grafy nabídka a poptávka.pdf
Příloha k TNH I - Grafy ekonomický koloběh pdf 19.04.2017 Marie Švehlová Příloha k tnh i - grafy ekonomický koloběh.pdf
S-4 Analýza nákladů 2 pptx 19.04.2017 Marie Švehlová Tnh 1 (s-4) analýza nákladů 2.pptx
S-4 Analýza nákladů pptx 19.04.2017 Marie Švehlová Tnh 1 (s-4) analýza nákladů (1).pptx
S-3 Výroba a organizace firmy pptx 19.04.2017 Marie Švehlová Tnh 1 (s-3) výroba a organizace firmy .pptx
S-3 Poptávka, užitek, chování spotřebitele pptx 19.04.2017 Marie Švehlová Tnh 1 (s-3) poptávka, užitek, chování spotřebitele.pptx
DET-2 Merkantilismus raný socialismus, populační teorie pptx 19.04.2017 Marie Švehlová Tnh 1 (det-2) merkantilismus raný socialismus, populační teorie.pptx
S-2 Základy nabídky a poptávky pptx 19.04.2017 Marie Švehlová Tnh 1 (s-2) základy nabídky a poptávky.pptx
S-2 Trh a tržní mechanismus pptx 19.04.2017 Marie Švehlová Tnh 1 (s-2) trha a tržní mechanismus.pptx
DET-1 Počátky teoretického ekonomického myšlení pptx 28.03.2017 Marie Švehlová Tnh 1 (det-1) počátky teoretického ekonomického myšlení.pptx
S-1 Co je ekonomie? pptx 28.03.2017 Marie Švehlová Tnh 1 (s-1) co je ekonomie.pptx
TNH II semináře - dr. Seknička Formát Vloženo Vložil
S-1 Makroekonomie - úvod pptx 28.11.2016 Marie Švehlová -tnh 2 (s-1) makroekonomie - úvod.pptx
S-2 Měření výkonu ekonomiky pptx 28.11.2016 Marie Švehlová -tnh 2 (s-2) měření výkonu ekonomiky.pptx
S-3 Hospodářská politika pptx 28.11.2016 Marie Švehlová -tnh 2 (s-3) hospodářská politika (1).pptx
S-4 Finanční trh a peníze pptx 28.11.2016 Marie Švehlová -tnh 2 (s-4) finanční trh a peníze (1).pptx
S-5 Peníze a peněžní trh pptx 28.11.2016 Marie Švehlová -tnh 2 (s-5) peníze a peněžní trh (1).pptx
S-6 Bankovnictví pptx 28.11.2016 Marie Švehlová -tnh 2 (s-6) bankovnictví (1).pptx
S-7 Centrální banka pptx 28.11.2016 Marie Švehlová -tnh 2 (s-7) centrální banka.pptx
S-8 Hospodářský cyklus pptx 28.11.2016 Marie Švehlová -tnh 2 (s-8) hospodářský cyklus.pptx
S-9 Nezaměstnanost pptx 05.12.2016 Marie Švehlová -tnh 2 (s-9) nezaměstnanost.pptx
S-10a Vládní výdaje a zdanění pptx 05.12.2016 Marie Švehlová -tnh 2 (s-10a) vládní výdaje a zdanění.pptx
S-10B Fiskální politika pptx 09.12.2016 Marie Švehlová -tnh 2 (s-10b) fiskální politika.pptx
S-10C Monetarismus - M. Firiedman pptx 09.12.2016 Marie Švehlová -tnh 2 (s-10c) monetarismus - m. friedman.pptx
TNH semináře- dr. Potužák Formát Vloženo Vložil
Mengerprinciples psw pdf 07.03.2016 Marie Švehlová mengerprinciples psw.pdf
Lecture 1 ppt 29.02.2016 Marie Švehlová Lecture 1.ppt
Open Economy ppt 15.12.2015 Marie Švehlová Open economy pf (1).ppt
ppt 06.11.2015 Marie Švehlová Business cycle theory pf.ppt
Fiscal policy pptx 30.11.2015 Marie Švehlová Fiscal policy pf.pptx
Phillips Curves pptx 30.11.2015 Marie Švehlová Phillips curves_pf.pptx
Inflation ppt 30.11.2015 Marie Švehlová Inflation pf (1).ppt
Peníze pptx 30.11.2015 Marie Švehlová Peníze pf psw.pptx
PVP - Statistika pro právníky Formát Vloženo Vložil
Statistika pro právníky ZS 2016/2017 docx 07.11.2016 Marie Švehlová Statistika pro právníky zs 2016_2017.docx
PVP - Vybrané kapitoly z dějin ekonomického myšlení Formát Vloženo Vložil
Vybrané kapitoly z dějin ekonomického myšlení 2016/2017 doc 01.10.2015 Marie Švehlová Vybrané kapitoly z dějin ekon. myšlení 2016_2017.doc
PVP - Institucionální ekonomie a ekonomie veřejného sektoru Formát Vloženo Vložil
IEaEVS otázky ke zkoušce 2016/2017 docx 14.12.2016 Marie Švehlová Otázky ke zkoušce ieaevs 2016_2017 prosté.docx
PVP - Etika v podnikání Formát Vloženo Vložil
Otázky ke zkoušce Etika v podnikání 2016/2017 docx 30.11.2016 Marie Švehlová Pvp etika v podnikání, otázky ke zkoušce 2017.docx
PVP - Etika v podnikání 2016/2017 doc 07.10.2013 Marie Švehlová Pvp,etika v podnikání,2016/2017.doc
PVP Etika v podnikání - přednášky pdf 18.12.2013 Marie Švehlová Etika v podnikání - přednášky.pdf
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2017

více...

Jurisprudence 2/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111