Kurzy pro veřejnost

Juridikum pořádá 13.11.2017 kurz Řízení o přestupcích
17. 06. 2017

Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání a pro průběžné vzdělávání vedoucích úředníků Garant kurzu: Doc. JUDr. Helena Prášková, (katedra správního práva a | více...

Juridikum pořádá 24.11.2017 kurz Úvod do podnikatelské etiky pro manažery
17. 06. 2017

Garant kurzu: PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D. (katedra národního hospodářství)   Cíl studia: Tento kurz je úvodem pro pochopení podnikatelské a hospodářské etiky. Je zaměřen na to, | více...

Juridikum pořádá 24.11.2017 kurz Občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotních služeb
17. 06. 2017

  Garant kurzu: Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. (Centrum zdravotnického práva) Lektoři: JUDr. Lucie Široká, JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.   Cíl studia: Kurz je určen pro odbornou veřejnost zajímající se o | více...

Juridikum pořádá 28.11.2017 kurz Struktura církví a náboženských společností
17. 06. 2017

Garant kurzu: Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, Doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D. (katedra právních dějin)   Cíl studia: Cílem kurzu je seznámit zájemce se strukturou církví a náboženských | více...

Juridikum pořádá 7.12.2017 kurz Veřejnoprávní odpovědnost za poskytování zdravotních služeb
17. 06. 2017

Garant kurzu: Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. (Centrum zdravotnického práva) Lektoři: prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc., Doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.,              JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D.   Cíl studia: Kurz | více...

Juridikum pořádá 13.12.2017 kurz Jak založit start - up
17. 06. 2017

Garant kurzu: JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D, JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.  Cíl studia: Cílem kurzu je seznámit podnikatelskou veřejnost s možnostmi vstupu do podnikání. Za tímto účelem | více...

Juridikum pořádá 13.12.2017 kurz Jednatelé, členové představenstva, členové správní rady
17. 06. 2017

  Garant kurzu: JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D, JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.  Cíl studia: Přednáška se zaměří na vybrané aspekty postavení členů volených orgánů kapitálových společností. Vedle | více...

Juridikum pořádá 13.1.2018 španělsko-český terminologický seminář
25. 05. 2017

Trestní právo procesní: španělsko-český terminologický seminář Garant kurzu: PhDr. Alexandra Berendová, Ph.D. (katedra jazyků) Cíl studia: Kurz je určen překladatelům a tlumočníkům, učitelům i ostatním zájemcům o španělskou | více...

Juridikum pořádá od 1.3.2018 kurz Essentials od Legal Writing
25. 05. 2017

Essentials of Legal Writing Garant kurzu: PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (katedra jazyků) Cíl kurzu: Seznámit účastníky se základními postupy, které podmiňují dobrou úroveň jejich písemného projevu v právních | více...

Juridikum pořádá v květnu 2018 kurz Pozemkové právo - 3. blok
25. 05. 2017

  Pozemkové právo 3. blok – vybrané aktuální otázky: zápisy do katastru nemovitostí, oceňování pozemků        Garant kurzu: JUDr. Martina Franková, Ph.D. (katedra práva životního prostředí), Cíl | více...

strana:  1  2 3

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2017

více...

Jurisprudence 2/2017

více...

Právněhistorické studie č. 46/2

více...

PLWP (Working Papers) 2017/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111