Kurzy pro veřejnost

Juridikum pořádá Doplňkové studium pro překladatele právních textů 2017-2018
29. 07. 2017

  Doplňkové studium pro překladatele právních textů 2017-2018   Právnická fakulta UK ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků pořádá již dvacátý první běh doplňkového studia pro (soudní) překladatele a | více...

Juridikum pořádá 19.10.2017 kurz Společné územní a stavební řízení a jeho alternativy po novele stavebního zákona
10. 07. 2017

Společné územní a stavební řízení a jeho alternativy po novele stavebního zákona Garant kurzu: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (katedra správního práva a správní vědy)                          Cíl studia: | více...

Juridikum pořádá od ledna 2018 kurz Práva dítěte a sociálně právní práce
28. 06. 2017

  Práva dítěte a sociálně právní praxe                                                               Garant kurzu:    Doc. JUDr. Michaela Hendrychová (katedra občanského práva)  (doc. JUDr. David Elischer, Ph.D., JUDr. Dita Frintová, Ph.D., | více...

Juridikum pořádá 6.11.2017 kurz Stavební právo
28. 06. 2017

Stavební právo Garant kurzu: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (katedra správního práva a správní vědy) ve spolupráci s Českou společností pro stavební právo. Cíl studia: Cílem výuky je | více...

Juridikum pořádá od 8.9.2017 kurz Právo mezinárodních smluv pro právní praxi
17. 06. 2017

  Garanti kurzu: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (vedoucí katedry mezinárodního práva PF UK), doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. (člen katedry mezinárodního práva PF UK) Kurz je | více...

Juridikum pořádá 18.9.2017 kurz Statistika pro právníky
17. 06. 2017

Garant kurzu: JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. (katedra národního hospodářství)     Cíl studia: Seznámení se základními statistickými metodami a postupy z pohledu využití statistiky  v právní praxi   Organizace studia: | více...

Juridikum pořádá od 28.9.2017 kurz Legal Reasoning: Case Analysis and Discussion
17. 06. 2017

Garant kurzu: Doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (katedra jazyků) Cíl kurzu: Kurz se zaměří na zdokonalení dovednosti mluvit a na osvojení a procvičení anglické právní slovní zásoby v nejrůznějších | více...

Juridikum pořádá 4.10.2017 kurz Odpovědnost za přestupky
17. 06. 2017

Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání a pro průběžné vzdělávání vedoucích úředníků Garant kurzu: Doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. (katedra správní práva | více...

Juridikum pořádá od 5.10.2017 kurz právnické angličtiny
17. 06. 2017

Legal English for International Practice Garant kurzu: Doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (katedra jazyků)   Cíl kurzu: Cílem kurzu je zlepšit znalost právnické angličtiny účastníků a umožnit jim tak | více...

Juridikum pořádá od 5.10.2017 kurz Základy veřejné správy
17. 06. 2017

  Kurz je akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro vstupní vzdělávání a pro zvláštní odbornou způsobilost – obecnou část Garant kurzu: Doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. | více...

strana:   1 2 3

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2017

více...

Jurisprudence 2/2017

více...

Právněhistorické studie č. 46/2

více...

PLWP (Working Papers) 2017/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111