Kurzy pro veřejnost

Juridikum pořádá 18.9.2017 kurz Statistika pro právníky
25. 05. 2017

Statistika pro právníky Garant kurzu: JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. (katedra národního hospodářství)     Cíl studia: Seznámení se základními statistickými metodami a postupy z pohledu využití statistiky  v právní | více...

Juridikum pořádá od 28.9.2017 kurz Legal Reasoning: Case Analysis and Discussion
25. 05. 2017

Legal Reasoning :Case Analysis and Discussion Garant kurzu: PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (katedra jazyků) Cíl kurzu: Kurz se zaměří na zdokonalení dovednosti mluvit a na osvojení a procvičení anglické | více...

Juridikum pořádá od 5.10.2017 kurz právnické angličtiny
25. 05. 2017

 Kurz právnické  angličtiny Legal English for International Practice Garant kurzu: PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (katedra jazyků)   Cíl kurzu: Cílem kurzu je zlepšit znalost právnické angličtiny účastníků a umožnit | více...

Juridikum pořádá 27.10.2017 kurz Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
25. 05. 2017

  Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Garant kurzu: Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (katedra finančního práva a finanční vědy)     Cíl studia: Cílem kurzu je připravit uchazeče | více...

Juridikum pořádá 24.11.2017 kurz Občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotních služeb
25. 05. 2017

  Občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotních služeb Garant kurzu: Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. (Centrum zdravotnického práva) Lektoři: JUDr. Lucie Široká, JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.   Cíl studia: Kurz je určen pro odbornou | více...

Juridikum pořádá od 8.9.2017 kurz Právo mezinárodních smluv pro právní praxi
25. 05. 2017

  Právo mezinárodních smluv pro právní praxi Garanti kurzu: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (vedoucí katedry mezinárodního práva PF UK), doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. (člen katedry | více...

Juridikum pořádá 28.11.2017 kurz Struktura církví a náboženských společností
25. 05. 2017

Struktura církví a náboženských společností a jejich složek v ČR podle předpisů církevního práva Garant kurzu: Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, Doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D. (katedra právních | více...

Juridikum pořádá 7.12.2017 kurz Veřejnoprávní odpovědnost za poskytování zdravotních služeb
25. 05. 2017

Veřejnoprávní odpovědnost za poskytování zdravotních služeb Garant kurzu: Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. (Centrum zdravotnického práva) Lektoři: prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc., Doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.,              | více...

Juridikum pořádá 13.12.2017 kuruz Jednatelé, členové představenstva, členové správní rady
25. 05. 2017

Jednatelé, členové představenstva, členové správní rady – postavení, rizika, zastupování společnosti   Garant kurzu: JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D, JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.  Cíl studia: Přednáška se zaměří | více...

Juridikum pořádá 13.12.2017 kurz Jak založit start - up
25. 05. 2017

Jak založit start-up? Garant kurzu: JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D, JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.  Cíl studia:   Cílem kurzu je seznámit podnikatelskou veřejnost s možnostmi vstupu do podnikání. Za | více...

strana:   1 2 3

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2017

více...

Jurisprudence 1/2017

více...

Právněhistorické studie č. 46/2

více...

PLWP (Working Papers) 2017/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111