Novinky

AS PFUK schválil návrhy nových vnitřních předpisů fakulty - plné znění předpisů včetně zapracovaných změn
29. 04. 2017

    Vážené členky a vážení členové akademické obce fakulty,   níže zveřejňuji znění návrhů celkem 9 vnitřních předpisů přijatých AS PF UK dne 20. dubna 2017, tj. včetně | více...

CPK zve na přednášku prof. Magnuse "Porušení smlouvy a prostředky právní ochrany, zejména náhrada škody" - 11. května
28. 04. 2017

  V rámci pravidelných přednášek Centra právní komparatistiky Vás srdečně zveme na přednášku ) Porušení smlouvy a prostředky právní ochrany, zejména náhrada škody – srovnání mezi CISG a úpravou | více...

Efektivita ochrany veřejných subjektivních práv ve správním soudnictví - 3. května
26. 04. 2017

  Vážení příznivci Common Law Society, rádi bychom vás tímto pozvali na další panelovou diskuzi pořádanou naším spolkem, tentokrát na téma Efektivity ochrany veřejných subjektivních práv v | více...

Jakub Drápal zvítězil v soutěži BENES AWARD
25. 04. 2017

  Benes Award je vědecká soutěž pro studentské práce v oborech sociální deviace, kriminologie, sociální patologie, sociologie ohrožených skupin a prevence rizikového chování, kterou uděluje Česká | více...

Pozvánka na diskusi "Jakou spolu vytváříme fakultu - zkoušení na fakultě" - 10. května
25. 04. 2017

  Vážení přátelé a kolegové, 10. května se koná další setkání ze serie "Jakou spolu vytváříme fakultu", které se tentokrát bude věnovat zkouškám na Právnické fakultě. Vedle | více...

Jednodenní kurz Univerzity třetího věku - 12.října
25. 04. 2017

  Katedra občanského práva a katedra finančního práva pořádají pro Univerzitu třetího věku kurz Dispozice s majetkem za života a pro případ smrti; její daňové aspekty - Kupní smlouva | více...

Vyšlo první číslo PLWP v roce 2017
20. 04. 2017

    Jednotlivé články ke stažení zde | více...

Dodatečně vypsaný volitelný předmět American Judicial System and Alternative Dispute Resolution - 4 kredity
18. 04. 2017

  Vážené studentky, vážení studenti,   dovolte mi, abych Vás tímto informoval o možnosti zápisu na dodatečně vypisovaný volitelný předmět   American Judicial System and Alternative Dispute Resolution, který bude vyučovat | více...

strana:   1 2

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2017

více...

Jurisprudence 6/2016

více...

Právněhistorické studie č. 46/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111