Aktuální číslo Právněhistorické studie 46/2


 

OBSAH

Statě
Tomáš Havel Pojetí suverenity lidu v antické filosofii a právním myšlení
Miroslav Černý Vztah mezi římským a kanonickým právem ve středověku a papežská konstituce Super speculam. Několik stručných poznámek k rozsáhlé problematice.
Lukáš Králík Publikace soudních rozhodnutí po vzniku československého státu
Jakub Drápal Postup advokátského stavu v českých zemích proti židovským advokátům před druhou světovou válkou
Kristína Novanská-Kručayová, Adriana Švecová Arizácia - negácia práva na vlastníctvo v Slovenskom štáte (1939 – 1945)
Michal Malatinský Kolektívna zodpovednosť v rozsudkoch Národného súdu (1945 – 1947)

Materiály
Radim Seltenreich „Substantive due process“ amerického ústavního práva – jeho vznik, vzestup, úpadek a znovuoživení
Thomas Simon „Ius Publicum“ im 19. Jahrhundert: Die Bedeutung des „Historischen Staatsrechts“ und des „staatsrechtlichen Arguments“ in den Ländern der Habsburger Monarchie
Lothar Höbelt Egbert Belcredi, die mährischen Konservativen und das böhmische Staatsrecht
Vladimír Kindl Ještě jednou o pokusu zřídit stolici dělnického práva na Právnické fakultě Karlovy univerzity a jeho širších souvislostech
René Petráš, Petr Novák Německá menšina v Československu 1948 až 1989
Ivan Halász Maďarská právna komparatistika pred rokom 1989 a jej československé súvislosti (Dilemy, témy a osobnosti)
Pierre-Yves Greber Dvacet let vědecké spolupráce Ženevy a Prahy v oblasti práva sociálního zabezpečení (1992 – 2013)

Recenze
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák: Konfesní právo. Praha: Leges, 2015, 416 s. (Marek Novák)
Adriana Švecová: Trnavské meštianske závety: (1700-1871). I. zväzok (718 strán), II. zväzok (700 strán). Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2014. (Jozef Beňa)
Ota Ulč: Komunistická justice a třídní boj. Brno: Stilus Press spol. s. r. o., 2016, 252 s. (Stanislav Polnar)
Marina Mariettiová: Machiavelli (Filosof nutnosti). Praha: Brno, 2016, 334 s. (Radim Seltenreich)
Acta Humana – Human Rights Publication 4/2015 New Vol. III. Budapešť: NKE Szolgáltató Ltd., 2015, 68 s. (Klaudia Marczyová, Jakub Chrenšť)
Karolina Adamová, Antonín Lojek, Karel Schelle, Jaromír Tauchen: Velké dějiny zemí Koruny české, Svazek V. Stát. Praha: Paseka, 2015. (Martina Pospíšilová)
Peter Vyšný: Historicko-právne súvislosti dobytia Nového sveta Španielmi. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. 196 s. (Ján Puchovský)
Jaromír Tauchen: Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, 480 s. (Veronika Steinová)
 

 

 

Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2017

více...

Jurisprudence 2/2017

více...

Právněhistorické studie č. 46/2

více...

PLWP (Working Papers) 2017/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111